EDI-B2B

EDI (electronic data interchange service) utveksling sikrer elektroniske meldinger og dokumenter mellom bedrifter, myndigheter og organisasjoner – over hele verden. Gjennom løsningen håndterer vi alle typer meldinger, fra enkle efaktura til hele innkjøpsprosessen.

stralfors-solutions-edi.jpg

Verdt å vite om EDI/B2B

  • EDI tilrettelegger for kommunikasjonsutveksling mellom ulike forretningssystemer.
  • Det er mulig å konvertere mellom avsenders og mottagerens format.
  • Formatene kan være standardisert eller kundeunike.
  • Vår EDI løsning er tilknyttet alle større aktører på det nordiske markedet, og til operatører over hele verden. Slik kan mottagerne nås uansett hvor man måtte befinne seg i verden.
  • Vi er med i PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), som er et EU styrt nettverk som knytter alle meldingsformidlere sammen.
  • EDI gjør det også mulig for kundene å kommunisere med forretningspartnere uten ERP-integrasjoner.
  • Tjenesten kan tilrettelegges som en frittstående løsning eller som en del av en multikanal løsning.