3-1_eInvoiceB2B_darker.jpg

eInvoice B2B

eInvoice B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer til kunder. Den reduserer administrasjonen, fjerner feilkilder og åpner opp for alle muligheter som følger med automatisering.

Krav om e-faktura til offentlig sektor

E-fakturaer mellom bedrifter har vært PostNord Strålfors' hjemmebane i over 30 år. Vi har kunder fra alle bransjer og er en av Sveriges største leverandører av EDI-tjenester. Når du har behov for å forbedre håndteringen av e-fakturaer eller sikre at en ny løsning er strategisk bærekraftig, er det oss du skal prate med. Dette er en perfekt løsning for deg som er leverandør til offentlig sektor.

 Det kan være mange grunner til at spørsmålet om e-faktura kommer opp. Kanskje er det en formattilpasning eller et lovkrav som ligger bak, men den vanligste grunnen er at kundene krever dette. Da trenger du en EDI-løsning med e-faktura for overhodet å kunne selge varene dine. 

Hvorfor eInvoice B2B fra PostNord Strålfors? 

Enkelte kunder vi møter, er allerede i ferd med å tilpasse systemene sine for elektronisk fakturering, men har støtt på problemer underveis. Ulike handelspartnere har ulike systemer som prater forskjellige språk. Det kan være nødvendig å tilpasse informasjonen til ulike bransjer, kundeunike formater eller nasjonale og internasjonale standarder.

Med våre EDI-baserte løsninger når du alle handelspartnere – uansett hvor i verden de befinner seg, og uansett hvilken standard de benytter. Vi sørger for at informasjonen tilpasses riktig. Vi er selvsagt et tilgangspunkt i PEPPOL og kan håndtere både Tieke i Finland og NemHandel i Danmark.

Vi forstår helheten

Med PostNord Strålfors som digital partner får du ikke bare hjelp til å konvertere fakturaformater eller integrere systemer. Du får en partner som forstår alle trinn i komplekse handelsflyter og har erfaring med de veivalgene man står overfor. 

Vi har kunnskapen som hjelper deg med å identifisere kravene og forutsetningene for nettopp din e-fakturaløsning. Det gjelder både myke og harde krav. Om alt fra systemspesifikasjoner og systemkrav til å gi praktiske råd i implementeringsprosessen.

Du som har tenkt å satse på en e-fakturaløsning, må være forberedt. Da unngår du problemer senere. Vi hjelper deg. 

Det er enkelt

Vår tjeneste er slående enkel. Den har utviklet seg og blitt finjustert over mange år, og vi kan raskt hjelpe deg i gang med en løsning som passer for deg.

Kontakt oss, så ser vi på mulighetene sammen

Du som vil utnytte potensialet med en digitalisert handelsflyt, bør kontakte oss. Et møte med oss koster ingenting og er helt uforpliktende.

Relatert

BIM-offentlig-sektor-16-9.jpg

Innføring av EHF 3.0

I 2019 innføres det europeiske direktivet (2014/55/EU) om den nye standarden for elektroniske handelsdokumenter, i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. Formatet PEPPOL BIS Billing 3 oppfyller den nye standarden. Formatet vil også gjelde Norge grunnet vår forpliktelse gjennom EØS-avtalen, og i Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0. 

16-9_Onboarding.jpg

Onboarding-tjenester

For deg som satser på EDI-basert ordrebehandling eller fakturering, er det viktig å påse at handelspartnerne henger med. Våre Onboarding-tjenester gjør overgangen smidig, frigjør interne ressurser og sørger for at forretningene går som vanlig.

Trenger du mer effektiv fakturering?

Vi har kunder fra alle bransjer og er en av Sveriges største leverandører av EDI-tjenester. Når du har behov for å forbedre håndteringen av e-fakturaer eller sikre at en ny løsning er strategisk bærekraftig, er det oss du skal prate med. Ikke nøl med å ta kontakt.