Fakturareklame og Eye tracking

Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk glipp av det aller viktigste? Hvis du vil forsikre deg om at kundene alltid får med seg riktig informasjon – og ser det du ønsker de skal se – kan eye tracking være løsningen.

Eyetracking benyttes for å måle hva dine kunder ser på, hvor lenge og i hvilken rekkefølge. Informasjonene brukes deretter til å analysere, vurdere og forbedre din kommunikasjon.

Ved hjelp av eye tracking og noen direkte spørsmål til testpersonene så får du svar du behøver for å kunne forbedre din markedsføring. Du får vite hvor på fakturaen eller annonsen kunden leter etter spesialtibud, hvordan budskapet avkodes og hvor de forventer seg at informasjonen skal finnes. Alt dette vil hjelpe deg til å forbedre din kommunikasjon.

Budskap og format blir vanligvis definert i forkant så det er gode muligheter til påvirke kunden i design og layout på digitale flater så vel som på  papir. Enkle knep for å øke leseverdien er for eksempel å legge til en faktarute, bilder eller en understrekning av et ord.

Flere av våre Insight-tjenester

16-9-Customer-Journey-Mapping-01.jpg

Customer Journey Mapping

Raske og fleksible kunder stiller høye krav til virksomheten. Med Customer Journey Mapping får du informasjon og kunnskaper om hvilke behov kundene dine har – i alle deler av kundereisen.

Neuroscience_16-9.jpg

Neuroscience

Med hjälp av neurovetenskapliga metoder går det att mäta hur hjärnan reagerar på olika typer av kommunikation. Vår undersökning ger en djupare förståelse för de roller fysisk och digital kommunikation spelar i människors vardag – och kan ge en fingervisning om var och när de olika kanalerna fungerar bäst.

16-9-analysis-insights-03.jpg

Kundinsikt och målgruppsanalys

Med Kundinsikter och målgruppsanalyser får du goda kunskaper och en solid grund att stå på. Grunden för ett bra samarbete är att du och dina samarbetspartners förstår vilka dina kunder är, hur de är segmenterade och vilka behov och beteenden dessa kunder har.

Et effektivt verktøy for smartere kommunikasjon