Digitale postkasser; Digipost og e-Boks

Vi distribuerer dokumenter til den digitale postkassen dine kunder har valgt.

digital-mailboxes-875x580px.jpg

I Norge har offentlig sektor har valgt Digipost og e-Boks som digitale postkasser. Digitale postkasser er en av flere utkanaler for sikker dokumentdistribusjon til dine kunder. Alle typer dokumenter kan sendes gjennom digitale postkasser, og mange bedrifter sender fakturaer, innkassokrav og forsikringsdokumenter som sikker digital post. I vår omnikanalplattform kan vi raskt sette opp både Digipost og e-Boks som utkanal for deg.

Hvorfor bruke digitale postkasser?

  • Store kostnadsbesparelser sammenliknet med papir
  • Ingen returpost
  • Krav som blir sendt digitalt blir raskere betalt
  • Kan dokumentere at brev er mottatt
  • Ingen registrerbar økning i antall kundehenvendelser
  • God kanal for å fremme økt bruk av egne digitale kanaler