Dokumenthåndtering

Gjennom dokumenthåndtering av innkommende digital og fysisk kommunikasjon inkludert fakturaer, sparer du dyrebar tid og kan fokusere på kjernevirksomheten i stedet.

Dokumenthåndterings-løsninger

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Rask, sikker og GDPR-kompatibel tilgang til data sparer deg for mye tid i det daglige arbeidet. Og gir bedre kundeopplevelser. eArkiv er selve kjernen i alle informasjonsstrømmer.

Scanning-puff-16-9.jpg

Fakturaskanning

Med Fakturaskanning kan du digitalisere innkommende fysiske fakturaer. Det forenkler administrasjonen og reduserer kostnadene.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Digital Mailroom

Automatiser håndteringen av all innkommende kommunikasjon fra samtlige kanaler. Digital Mailroom sparer deg for administrasjonsarbeid og reduserer kostnadene.

Dokumenthåndtering effektiviserer administrasjonen

Dokumenthåndtering fra PostNord Strålfors distribuerer innkommende kommunikasjon sikkert og automatisk. Fra alle kanaler, frem til riktig mottaker og IT-system.

Løsningen behandler både fysisk og digital kommunikasjon i en effektiv prosess. Dermed kan du sette ressursene inn på å bruke og behandle informasjonen, fremfor på logistikken. Du sparer dyrebar tid på administrasjon, kutter kostnader og gjør kundeopplevelsen bedre.

Volumet øker raskt

Den konstante strømmen av kommunikasjon fra kunder, innbyggere, myndigheter og bedrifter øker stadig. I tillegg fører bruken av nye kommunikasjonskanaler til ytterligere inndata som må håndteres. Volumet blir utfordrende både for den enkelte arbeidstaker og virksomheten totalt. 

Enklere når fysisk blir digitalt

Strålfors' løsning for innkommende dokumenthåndtering griper fatt i denne utfordringen. Den fysiske kommunikasjonen skannes inn. Deretter blir informasjonen analysert automatisk. Det samme skjer med innkommende digital kommunikasjon.

Analysen identifiserer blant annet dokumenttype og andre relevante dokumentdata. På den måten blir både digital og fysisk kommunikasjon søkbar og analyserbar.

Finn raskt riktig informasjon

All kommunikasjon, både innkommende og utgående, kan lagres automatisk med vår eArkiv-løsning. Det gjør innholdet søkbart og sikrer rask, sikker og enkel tilgang til nødvendige dokumenter. Dette er nyttig blant annet for kundeservice, som trenger rask tilgang til den samme informasjonen som kunden sitter med.

Vil du slippe å bruke tid på å håndtere innkommende dokumenthåndtering og kommunikasjon?
Har du en stor strøm av innkommende dokumenter og kommunikasjon som krever unødvendig mye administrasjon? Vi har eksperter som kan hjelpe deg til bedre dokumenthåndtering!

Kontakt oss