Archive_Scanning-HERO.jpg

Arkivskanning

Arkivskanning gjør fysiske arkiver effektivt om til digitale. Gjennom Arkivskanning oppnår du mediekonvertering av alle fysiske arkiver. Fra avtaler og HR-arkiver til gamle byggetillatelsesdokumenter. Slik blir arkivet søkbart og GDPR-kompatibelt.

Arkivskanning gjør fysiske arkiver om til digitale

 • GDPR-kompatible
 • Rask tilgang til data
 • Søkbart innhold
 • Sparer tid og ressurser
 • Tilgang til arkivet fra hvor som helst
 • Tidsbestandige data, beskyttet mot ild og vann
 • Slipp kostnader til fysisk lagring

Arkivskanning gjør tungrodde, fysiske arkiver søkbare så det det blir enklere å etterfølge lover

Med fysiske arkiver kan det være vanskelig å etterleve GDPR-kravene om beskyttelse av personopplysninger, for eksempel "retten til å bli glemt". Det kan også være enormt tidkrevende å lete rundt i gamle fysiske arkiver og bære tunge permer med kundesaker frem og tilbake. Dessuten er du låst til å arbeide på stedet der arkivet finnes.

Det finnes én praktisk gjennomførbar metode for å spare tid, slippe fysiske begrensninger og gjøre fysiske arkiver GDPR-kompatible. Det er å digitalisere og analysere arkivet gjennom arkivskanning. 

Skaper GDPR-kompatibilitet og sparer verdifull tid

Med Arkivskanning  kan du digitalisere alt fra avtaler og HR-arkiver til byggetillatelsesdokumenter og tegninger. På den måten blir dataene søkbare og analyserbare. Det gjør det enkelt å etterleve GDPR. Og når du slipper å bruke tid på å lete etter informasjon, kan du og dine kolleger fokusere på kjernevirksomheten i stedet. Dessuten kan du arbeide med arkivet fra hvor som helst i verden.

Fullt søkbart arkiv

Alle dokumenter skannes inn i farger, med garantert riktig gjengivelse og i eksakt skala. Innholdet fra de fysiske dokumentene kan i digital form tolkes og analyseres og er fullt søkbart.

Standardisert eller skreddersydd løsning

Det finnes ulike varianter av Arkivskanning og ulike tilleggstjenester å velge mellom, avhengig av behov: 

 • Arkivskanning Standard – rask digitalisering av arkiver med enklere standardformat. For eksempel A4-dokumenter, der indekseringen er basert på enkeltdata.
 • Arkivskanning Complex – digitalisering av komplekse arkiver opptil A0-format med indeksering på flere nivåer. For eksempel byggetillatelsesarkiver, som krever analysearbeid og systemtilpasninger.
 • Fysisk arkivering – tilleggstjeneste for lagring av fysiske dokumenter som er skannet inn.
 • eArkiv – tilleggstjeneste for sikker digital lagring som gjør informasjonen lett tilgjengelig og søkbar.

Er arkivet ditt søkbart?
Med arkivskanning kan du finne riktige data med noen få klikk. Si hadet til tunge permer og bøker!

Kontakt oss

 

Relaterte løsninger

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Postromløsninger

Automatiser håndteringen av all innkommende kommunikasjon fra samtlige kanaler. Postromsløsning sparer deg for administrasjonsarbeid og reduserer kostnadene.

16-9-business-integration-management.jpg

EDI og systemintegrasjon

Gjennom EDI og systemintegrasjon får du bedre handelsflyt, skaper nye muligheter for kundedialog, effektiviserer og skaper oversikt.

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Rask, sikker og GDPR-kompatibel tilgang til data sparer deg for mye tid i det daglige arbeidet. Og gir bedre kundeopplevelser. eArkiv er selve kjernen i alle informasjonsstrømmer.