Digital Mailroom

Automatiser håndteringen av kommunikasjon fra Altinn

Innkommende kommunikasjon til bedrifter fra Altinn øker. I tillegg fører bruken av nye kommunikasjonskanaler til enda mer informasjon som må håndteres.

Med fastsatte og dokumenterte prosesser får du full kontroll over kommunikasjonen. Du blir kvitt tidkrevende og kostbar administrasjon.

Dette er fordelene for bedriften din

✔️Styrker bedriftens compliancestrategi

✔️Så få personer som mulig ser dokumentet før det når korrekt mottaker 

✔️Direkte tids- og kostnadsbesparelser

✔️Automatisering av distribusjon – rett kommunikasjon til rett mottaker 

✔️Kostnadseffektiv SaaS-løsning integrert med Altinn

✔️Nye kommunikasjonskanaler kan kobles til, f.eks ny digital postkasse

Automatisert håndtering

Løsningene våre håndterer all innkommende kommunikasjon automatisk. Siden 2004 har vi kontinuerlig utviklet med fokus på de viktigste delprosessene, for å skape effektivitet. Digitale meldinger blir innlest og videresendt via sikre grensesnitt til riktig IT-system og riktig mottaker.

Eksempelvis identifiseres dokumenttype og relevante dokumentdata for blant annet personnummer og saksnummer. Kommunikasjon fra Altinn og e-post håndteres og analyseres i systemet. Deretter blir informasjonen distribuert via sikre grensesnitt til IT-systemene der informasjonen trengs, for eksempel en e-postklient eller et dokumenthåndteringssystem. 

Gir oversikt og sparer ressurser

Digital Mailroom er et ledelsesverktøy med SaaS-integrasjon med Altinn, som gir full oversikt over all innkommende kommunikasjon – både totalt og segmentert per kanal. Den automatiske håndteringen, med enhetlige og effektive regler for all innkommende kommunikasjon, reduserer dessuten administrasjonsarbeidet. Dermed kan du bruke interne ressurser på en bedre måte.

Høy sikkerhet 

Digital Mailroom leverer informasjon via sikre systemer som integreres i dokumenthåndteringssystemene bedriften din bruker. Løsningen er tilpasset gjeldende lovgivning, som EUs personvernforordning GDPR. PostNord Strålfors AS er sertifisert innen informasjonssikkerhet (ISO 27001).

Fullt ut systemintegrert løsning

Løsningen kan integreres med ulike dokumenthåndteringssystemer, blant annet disse:

  • CRM (Customer Relationship Management)
  • ERP (Enterprise Resource Planning)
  • ESDH (Electronic System of Document Handling)
  • Altinn
  • Email

Slutt på manuell håndtering av informasjon fra Altinn
Unødig administrasjon av en stor innkommende kommunikasjonsstrøm kan være tidkrevende. Kontakt oss, så løser vi det sammen.

Kontakt oss

 

Kundecaser og relaterte løsninger

Odder_16-9.jpg

Odder kommune

Danske Odder har valgt å la PostNord Strålfors digitalisere og distribuere all innkommende post. Nå skal antall meldinger som feilsendes i kommunen, bli null.

Scanning-puff-16-9.jpg

Fakturaskanning

Med Fakturaskanning kan du digitalisere innkommende fysiske fakturaer. Det forenkler administrasjonen og reduserer kostnadene.

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Rask, sikker og GDPR-kompatibel tilgang til data sparer deg for mye tid i det daglige arbeidet. Og gir bedre kundeopplevelser. eArkiv er selve kjernen i alle informasjonsstrømmer.

16-9-business-integration-management.jpg

EDI og systemintegrasjon

Gjennom EDI og systemintegrasjon får du bedre handelsflyt, skaper nye muligheter for kundedialog, effektiviserer og skaper oversikt.

Dynamic-Communication-16-9_NY.jpg

Utgående distribusjon

Kommuniser i den fysiske eller digitale kanalen som kunden selv velger. Med vår Utgående distribusjon-tjenester sikrer du at informasjonen når frem. Og du får mer fornøyde kunder.