BIM-offentlig-sektor2-HERO.jpg

Innføring av EHF 3.0

I 2019 innføres det europeiske direktivet (2014/55/EU) om den nye standarden for elektroniske handelsdokumenter, i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. I Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0. 

I 2019 innføres det europeiske direktivet (2014/55/EU) om den nye standarden for elektroniske handelsdokumenter, i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. Formatet PEPPOL BIS Billing 3 oppfyller den nye standarden. Formatet vil også gjelde Norge grunnet vår forpliktelse gjennom EØS-avtalen, og i Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0.

PostNord Strålfors er klare til å hjelpe eksisterende og nye kunder til å imøtekomme kravene til dette nye EHF-formatet. En av de viktigste endringene som kommer i 2019 er en harmonisering av format og standarder for elektronisk fakturering i Europa. Dette innebærer at i stedet for at Norge har sitt eget format med lokale tilpasninger, så vil formatet være likt på tvers av Europa. Hensikten med dette er å lette utvekslingen av handelsdokumenter på tvers av de Europeiske landene.

PostNord Strålfors har løsninger for å nå fakturamottakere utenfor Norge, og kan sende til Sverige, Danmark, Finland og til resten av Europa. 

Det nye formatet vil påvirke PostNord Strålfors` kunder. Hovedforskjellen mellom gammel og ny versjon av EHF, er at EHF 3.0 vil miste noen særnorske tilpasninger.  

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kommuniserer at dette endres i EHF 3.0:

 • Betalingsinformasjon
 • Angivelse av merverdiavgift
 • Endring i syntaksbinding
 • Mindre bruk av attributter
 • Endring i kodelister

Elementer som fjernes som følge av EHF 3.0 

 • Leveringsinformasjon på linjenivå
 • MVA beløp på linjenivå
 • Kontraktstype
 • Valutakurs/beregning ved faktura i en annen valuta enn NOK 
 • Produsent

Nye muligheter med EHF 3.0: 

 • Flere eksplisitte referanser
 • Alle adresser har 3 adresselinjer
 • Navn på leveringsadresse
 • Årsakskode fra mva fritak