Input Management

Håndter all innkommende kommunikasjon – både digital og fysisk – automatisk. Slik sparer du dyrebar tid og kan fokusere på kjernevirksomheten i stedet.

Løsninger

Archive_Scanning-puff-16-9.jpg

Archive Scanning

Med Archive Scanning digitaliserer du effektivt fysiske arkiver, alt fra avtaler og HR-arkiver til gamle byggetillatelsesdokumenter. Det gjør arkivet søkbart – og GDPR-kompatibelt.

eArchive-16-9_2.jpg

eArchive

Rask, sikker og GDPR-kompatibel tilgang til data sparer deg for mye tid i det daglige arbeidet. Og gir bedre kundeopplevelser. eArchive er selve kjernen i alle informasjonsstrømmer.

Scanning-puff-16-9.jpg

Invoice Scanning

Med Invoice Scanning kan du digitalisere innkommende fysiske fakturaer. Det forenkler administrasjonen og reduserer kostnadene.

16-9_mailroom-solutions

Mailroom Solutions

Automatiser håndteringen av all innkommende kommunikasjon fra samtlige kanaler. Det sparer deg for administrasjonsarbeid og reduserer kostnadene.

Slipp tidkrevende administrasjon

Med våre Input Management-løsninger håndteres all innkommende informasjon fra alle kanaler – både fysiske og digitale – sikkert og automatisk.

Den konstante strømmen av kommunikasjon fra kunder, borgere, myndigheter og bedrifter øker stadig. I tillegg fører bruken av nye kommunikasjonskanaler til ytterligere inndata som må håndteres.

Reduserte kostnader

Med Input Management samles kommunikasjon fra alle kanaler inn før den blir distribuert via sikre grensesnitt til riktig mottaker og riktig IT-system. Prosessen er effektiv og gir deg full kontroll over kommunikasjonen. Du slipper å bruke dyrebar tid på administrasjon, kostnadene reduseres og kundeopplevelsen blir bedre. 

Fysisk blir digitalt

Den fysiske kommunikasjonen skannes inn, og deretter blir informasjonen analysert automatisk. Analysen identifiserer blant annet dokumenttype og andre relevante dokumentdata. På den måten blir den fysiske kommunikasjonen både søkbar og analyserbar.

Finn raskt riktig informasjon

All kommunikasjon, både innkommende og utgående, kan lagres automatisk med vår eArchive-løsning. Det gjør innholdet søkbart og sikrer rask, sikker og enkel tilgang til nødvendige dokumenter. Dette er nyttig blant annet for kundeservice, som trenger rask tilgang til den samme informasjonen som kunden sitter med.

Vil du slippe å bruke tid på å håndtere innkommende kommunikasjon?

Har du en stor strøm av innkommende kommunikasjon som krever unødvendig mye administrasjon? Vi har eksperter som kan hjelpe deg.