Archive_Scanning-HERO.jpg

Archive Scanning

Med Archive Scanning digitaliserer du effektivt fysiske arkiver, alt fra avtaler og HR-arkiver til gamle byggetillatelsesdokumenter. Det gjør arkivet søkbart – og GDPR-kompatibelt.

Kundeinnlogging

Fysiske arkiver blir digitale

 • GDPR-kompatible
 • Rask tilgang til data
 • Søkbart innhold
 • Sparer tid og ressurser
 • Tilgang til arkivet fra hvor som helst
 • Tidsbestandige data, beskyttet mot ild og vann
 • Slipp kostnader til fysisk lagring

Er arkivet ditt søkbart?

Vil du heller finne riktige data med noen få klikk i stedet for å måtte bruke tid på å flytte rundt på og bla i tunge permer og bøker?

Tungrodde fysiske arkiver gjør det mer komplisert å etterfølge lover

Med fysiske arkiver kan det være vanskelig å etterleve GDPR-kravene om beskyttelse av personopplysninger, for eksempel "retten til å bli glemt". Det kan også være enormt tidkrevende å lete rundt i gamle fysiske arkiver og bære tunge permer med kundesaker frem og tilbake. Dessuten er du låst til å arbeide på stedet der arkivet finnes.

Det finnes én praktisk gjennomførbar metode for å spare tid, slippe fysiske begrensninger og gjøre fysiske arkiver GDPR-kompatible: digitalisere og analysere arkivet.

Skaper GDPR-kompatibilitet og sparer verdifull tid

Med Archive Scanning kan du digitalisere alt fra avtaler og HR-arkiver til byggetillatelsesdokumenter og tegninger slik at dataene blir søkbare og analyserbare. Det gjør det enkelt å etterleve GDPR. Og når du slipper å bruke tid på å lete etter informasjon, kan du og dine kolleger fokusere på kjernevirksomheten i stedet. Dessuten kan du arbeide med arkivet fra hvor som helst i verden.

Fullt søkbart arkiv

Alle dokumenter skannes inn i farger, med garantert riktig gjengivelse og i eksakt skala. Innholdet fra de fysiske dokumentene kan i digital form tolkes og analyseres og er fullt søkbart.

Standardisert eller skreddersydd løsning

Det finnes ulike varianter av Archive Scanning og ulike tilleggstjenester å velge mellom, avhengig av behov: 

 • Archive Scanning Standard – rask digitalisering av arkiver med enklere standardformat, for eksempel A4-dokumenter, der indekseringen er basert på enkeltdata.
 • Archive Scanning Complex – digitalisering av komplekse arkiver opptil A0-format med indeksering på flere nivåer, for eksempel byggetillatelsesarkiver, som krever analysearbeid og systemtilpasninger.
 • Physical Archiving – tilleggstjeneste for lagring av fysiske dokumenter som er skannet inn.
 • eArchive – tilleggstjeneste for sikker digital lagring som gjør informasjonen lett tilgjengelig og søkbar.

Relaterte løsninger

16-9_mailroom-solutions

Mailroom Solutions

Automatiser håndteringen av all innkommende kommunikasjon fra samtlige kanaler. Det sparer deg for administrasjonsarbeid og reduserer kostnadene.

16-9-business-integration-management.jpg

Business Integration Management

Store selskaper håndterer tusenvis av transaksjoner hver dag. Når du digitaliserer flytene, får du en mer effektiv virksomhet. EDI er strategi.

eArchive-16-9_2.jpg

eArchive

Rask, sikker og GDPR-kompatibel tilgang til data sparer deg for mye tid i det daglige arbeidet. Og gir bedre kundeopplevelser. eArchive er selve kjernen i alle informasjonsstrømmer.

Slipp å bruke tid på innkommende kommunikasjon

Unødig administrasjon av en stor innkommende kommunikasjonsstrøm kan være tidkrevende. Kontakt oss, så løser vi problemet sammen.