Kortløsninger

Vi har løsninger som dekker alle behov innenfor elektroniske kort med store datavolumer og høye krav til sikkerhet.

card_stralfors_875x580.jpg

Vi leverer årlig cirka 60 millioner kort til hele verden.

Produksjonen i PostNord Strålfors er rask og sikker og gir en trygg behandling under både produksjon og levering – hele veien til sluttkunden. Sammen med kortet brukes det også ofte diverse varianter av carriere, vedlegg og konvolutter som vi også produserer.