print_solutions_Hero3.jpg

Print Solutions

Iblant trenger kunder fysisk kommunikasjon og fysiske produkter. Våre Print Solutions-løsninger hjelper deg med alt fra dataanalyse til produksjon, distribusjon og lagerhold.

Løsninger

3D-Solutions_16-9.jpg

3D Solutions

Med 3D Solutions får du helt nye muligheter til å forbedre din virksomhet: Du kan f.eks. vise frem et kundetilpasset produkt på et salgsmøte, produsere én enkelt reservedel når du trenger det, eller teste mange forskjellige versjoner av en prototype uten at det koster en formue.

print-and-enclosing2-16-9.jpg

Print & Enclosing

Print & Enclosing er en tjeneste for deg som stiller høye krav til fleksibilitet, levering og sikkerhet. Løsningen kan tilpasses alt etter hvilke kommunikasjonsbehov du har, selvsagt med levering i hele Norden og mulighet for tilknytning til det komplette Omnichannel-tilbudet vårt.

16-9-we-mail-02.jpg

We Mail

We Mail er en enkel og sikker tjeneste for deg som har behov for å kommunisere i både fysiske og digitale kanaler, men gjerne vil slippe administrasjon og problemer.

Fysiske produkter til presis tid

Dataene dine bearbeides og gjøres om til konvolutterte utsendelser, kundeklubbkort eller en reservedel. Alt blir skrevet ut eksakt når du trenger det, og sendt ut til eksakt tid. Ved behov kan vi også lagre produktene for deg.

Korte ledetider som effektiviserer flyten

Med Print Solutions kan du persontilpasse og skreddersy fysisk kommunikasjon og fysiske produkter. Skap nesten hva som helst og få nye, uante forretningsmuligheter med våre 3D-skrivere. Fang oppmerksomheten og få kundene til å føle seg verdsatt med trykt kommunikasjon. Eller belønn trofaste kunder med et kundeklubbkort.

Alt du trenger å gjøre, er å sende relevant informasjon til oss, så ordner vi resten – fra produksjon til distribusjon og eventuelt oppbevaring. Med kortest mulige ledetider får du en mer effektiv informasjons- og produktflyt.

Trykt informasjon overgår digital – iblant

I digitaliseringens tidsalder er det lett å la seg rive med og digitalisere alt. Det er ikke alltid hensiktsmessig. Noen ganger er det bedre å digitalisere på kundens vilkår. I enkelte tilfeller fungerer fysisk kommunikasjon fortsatt bedre enn den digitale.

Rapporten "Nordic Channel Compass 2018" viser for eksempel at skriftlig kommunikasjon er best egnet til å fange oppmerksomheten, og at fysiske brev er best når du vil gi et godt og tillitvekkende inntrykk, eller når du vil at kunden skal føle seg verdsatt. I og med at vi bruker digitaltrykk, er det dessuten lett å tilpasse hver enkelt utsendelse personlig.

Skap hva som helst og få nye forretningsmuligheter

3D-utskrift gir deg mulighet til å skape ting som er umulige å få til med tradisjonelle metoder. I tillegg er det raskt og rimelig. Med vår 3D-portal trenger du heller ingen forkunnskaper – eksperthjelp er bare et knappetrykk unna. Det gir deg nye og uendelige forretningsmuligheter.

Mange muligheter med elektroniske kort

Elektroniske kort har mange bruksområder, alt fra SIM-kort og betalingskort til gavekort, busskort og kundeklubbkort. En stor del av korthåndteringen dreier seg om behandling av data og distribusjon av kortene. Det løser vi for deg.

Få nye forretningsmuligheter!

Med trykt kommunikasjon skaper du tillit, og 3D-utskrevne produkter gir nye og uante forretningsmuligheter. Lurer du på hvordan du kan utnytte disse mulighetene?