Smartere kommunikasjon

Opp gjennom årene har PostNord Strålfors’ kommunikasjonsløsninger hjulpet ulike typer kunder å styrke varemerkene sine og skape nye forretningsmuligheter. Resultatet: sterkere kundelojalitet, økt salg og større effektivitet samt betydelig bedre muligheter til å tiltrekke seg nye kunder.

Vi dekker alle våre kunders behov ved å utvikle, produsere og levere systemer, tjenester og produkter for smart, effektiv og sikker kommunikasjon. Rett budskap til rett person i rett kanal til rett tid til rett kostnad. Resultatet for kundene våre er både enkelt og tydelig: sterkere kundelojalitet, økt salg og større effektivitet samt at det blir enklere å tiltrekke seg nye kunder. Smartere kommunikasjon er kjernen i det vi leverer.

Sterkere kundelojalitet

Det å finne nye kunder er dyrere og mer tidkrevende enn å beholde de eksisterende. Med lojale kunder som stadig kommer tilbake, bygger du langsiktige relasjoner og maksimerer resultatet.

Økt salg

Det finnes ingen snarveier til økt salg, men med planlegging, en velfungerende organisasjon og riktig verktøy klarer du det. Riktig metode sørger for å sende rett budskap til rett person til rett tid og til rett pris.

Tiltrekke seg nye kunder

Skal du lokke nye kunder, må du ha et spennende varemerke, gode tilbud og en grundig gjennomtenkt forretningsmodell. Nyttige verktøy for å kunne ta steget fullt ut er automatiserte kommunikasjonsløsninger for omnikanal og prediktiv analyse.

Større effektivitet

Kostnadseffektiv kommunikasjon er en stadig tilbakevendende utfordring. Hvordan får du kundene til å lese det du sender ut? Hvordan legger du opp distribusjonen på best mulig måte? Hvordan behandler du kundeopplysningene, og hvor moderne er IT-løsningene?