Sertifikater

PostNord Strålfors følger lovene og kravene som gjelder i de respektive land. Utover disse minimumskravene har de ulike virksomhetene mange varierende krav fra kunder og standarder å leve opp til. Nedenfor presenterer vi noen sentrale sertifikater som PostNord Strålfors' ulike virksomheter innehar.

Norge

Sverige

Danmark

Finland