e-Boks som kutter kostnader

– Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter digitale løsninger fra våre kunder. Gjennom e-Boks kan vi tilby våre kunder et godt og kostnadseffektivt supplement til  våre tjenester innen print og distribusjon, sier adm. direktør Steinar Høistad i Strålfors AS.

Strålfors, som eies av Posten Norden AB, har inngått avtale sammen med Nets om salg av e-Boks til det norske bedriftsmarkedet.

– Denne løsningen vil gjøre det enkelt for norske bedrifter å ta i bruk digital kommunikasjon med sine kunder. Strålfors har svært gode erfaringer fra Danmark med å tilby e-Boks sammen med våre print- og distribusjonstjenester, sier han.

Med e-Boks kan brukeren få all elektronisk kommunikasjon fra ulike avsendere til én elektronisk postboks.

– Derfor vil det være et viktig skritt i retning av å digitalisere norsk næringsliv og samfunnet for øvrig, at vi nå kan tilby e-Boks-løsningen, sier Høistad.

Han peker på at e-Boks anslår at norske virksomheter kan spare like store beløp som danske bedrifter har gjort. Mer enn 20 000 danske selskaper har tatt i bruk e-Boks og sparte anslagsvis 800 mill. DKK i 2010. e-Boks eies av Post Danmark og Nets og har foreløpig mer enn 5 millioner brukere direkte og indirekte i Danmark, Finland, Irland og Sverige.