Hemmelig oppdrag for Telia Sonera

telia_sonera_L.jpg

Det oppdraget Strålfors fikk av TeliaSonera like før forrige årsskifte, var en utfordring. TeliaSonera i Norge, Sverige, Danmark og Finland trengte mer enn 100 nye og trykte artikler til markedsmateriell. Dette omfattet blant annet mer enn 100 000 såkalte bundlinger – manuelt pakket salgsmateriell med flere komponenter; 24 ulike blanketter – til sammen vel fem millioner trykte blanketter og 20 ulike konvolutter beregnet på postgang i de fire nordiske landene. Dessuten skulle vel 1600 TeliaSonera-ansatte, også dem i Baltikum, ha nye visittkort til lanseringsdagen. Og det hele skulle foregå uten at noen utenforstående skulle kunne se eller få vite om den nye logoen. Førtrykk, trykk og print foregikk derfor på nattetid, og pakking og lagring av materiellet skjedde på små rom bak lås og slå. Prosessen satte det langvarige forholdet mellom Strålfors og TeliaSonera på prøve. 
– TeliaSonera er en av de største kundene våre, og vi kjenner hverandre godt. Det gjør at en utfordring som denne oppleves som både morsom og mulig. Det forteller Stefan Möller, Key Account Manager hos Strålfors, som fikk oppdraget med å lede arbeidet sammen med Jonas Fredriksson, Global Program Manager for TeliaSonera.
Er det ikke vanskelig å gjennomføre et så omfattende oppdrag i hemmelighet?
– Nei. Alle fra Strålfors som var involvert i prosjektet, var informert om hva det gikk i. Hemmelige oppdrag er ikke noe enestående for forholdet med TeliaSonera, det at vi ikke kan snakke om oppdragene gjelder for alle kunderelasjonene våre, sier Stefan Möller.