Norges første høyhastighetsprinter for farge på plass

farveprinter_norge.jpg

Det som er det spesielle med denne nye skriveren er at det er en fargeprinter som printer med høy kvalitet i høyt tempo, cirka 1 700 A4 sider i minuttet.
– Den er dermed skreddersydd for såkalte transpromo-løsninger eller fakturareklame, som det også omtales som, sier Tom Arne Smidt Andersen, salgs-markedsjef ved Strålfors AS.
Tradisjonelt har det vært slik at fakturaer, kontoutdrag, betalingspåminnelser og liknende har hatt det samme utseende til alle kunder selv om dataene i dokumentet har variert.

Tilpasset den enkelte kunde

– Med denne nye løsningen koblet sammen med informasjon fra kundedatabasen, kan dere for eksempel i fakturaen, legge inn markedsbudskap, kampanjeinformasjon, med mere tilpasset den enkelte kunde, og da i farge, sier Tom Arne Smidt Andersen.
Det betyr at ”fru Nilsen” kan få et tilbud tilpasset hennes profil, ”herr Hansen” et tilbud tilpasset hans profil – alt presentert i farger.
– Og farger vet vi gir en langt større stopp-effekt enn budskap som presenteres i sort-hvitt.
Med andre ord så kan dere nå, på en enkel måte, og i langt sterkere grad  benytte for eksempel den papirbaserte fakturaen til å skape merinntekter, bedre kundelojaliteten og kutte kostnader.