Effektiv hverdag med e-Boks

Etter kun å ha vært i Norge et års tid, er DNB, Fjellinjen, G4S og Danske Bank blant bedriftene som allerede tatt i bruk e-Boks i kommunikasjonen med sine kunder.

eboks_875x580.jpg

- Norske virksomheter er langt fremme når det gjelder digitalisering, og de har tatt i mot e-Boks med åpne armer. Vi ser at over ti års erfaring fra Danmark skaper trygghet også for våre norske kunder, sier Henrik Andersen, administrerende direktør i e-Boks.

Høye krav til sikkerhet
Da G4S, et av verdens ledende sikkerhetsselskaper, ønsket å gå over til digital distribution av dokumenter til sine ansatte, var e-Boks et enkelt valg. G4S stiller svært høye sikkerhetskrav til sine samarbeidspartnere, og kan ikke akseptere at sensitive personopplysninger kommer på avveie. Valget falt derfor på e-Boks på grunn av deres høye fokus på sikkerhet, og over ti års erfaring med håndtering av personopplysninger.
- For G4S var det viktig å velge en løsning som vi kunne stå inne for både med tanke på dagens funksjonalitet, men det var også viktig at løsningen kan håndtere våre fremtidige kommunikasjonsbehov. På sikt vil våre ansatte kunne motta stadig flere dokumenter fra en rekke ulike avsendere i én, digital postboks, sier Øyvind Bakkerud, lønningssjef i G4S som er svært fornøyd med løsningen der de ansatte nå mottar lønnsslippen i e-Boks.

Bra for økonomi og miljø
Undersøkelser e-Boks har gjort, viser at bedrifter som går over fra tradisjonell papirbasert post til elektronisk kommunikasjon, kan redusere sine distribusjonskostnader med inntil 80 prosent. Besparelsene handler både om reduserte portoutgifter, men ikke minst om mer effektive forretningsprosesser.
- I 2012 håndterte e-Boks om lag 200 millioner dokumenter. Dette betyr selvsagt betydelige økonomiske gevinster, men også betydelige miljøgevinster. Bare i løpet av fjoråret sparte e-Boks Danmark for over 3000 tonn papir, forteller Andersen fornøyd.

Bedre kundeservice
Bedriftene som bruker e-Boks i sin kommunikasjon med kunder, opplever også at de kan tilby kundene bedre service. Når kundene får alle dokumenter i sin e-Boks, er det enkelt for dem å holde oversikt og de får et sikkert, søkbart, elektronisk arkiv der de kan oppbevare viktige dokumenter.
 - e-Boks gir en rekke fordeler for brukerne. De får orden og oversikt over sine viktige dokumenter, og kan kvitte seg med hjemmearkivet en gang for alle. I tillegg kan man scanne kopier av pass, reisedokumenter og andre viktige dokumenter og oppbevare disse i sin e-Boks, sier Andersen. e-Boks er selvsagt gratis å bruke for de som mottar dokumentene, og e-Boks vil alltid være reklamefritt.

Setter sikkerhet høyest

e-Boks håndterer sensitive persondata hver dag, året rundt. Det tas kontinuerlig backup av alle data, og løsningen er speilet slik at applikasjonen og dokumentene alltid finnes i to adskilte datasentre. Løsningen tilfredsstiller også norske, fremtidige sikkerhetskrav knyttet til elektronisk pasientjournal, og e-Boks distribuerer alle dokumenter med det samme, høye sikkerhetsnivået.
  - Vi har valgt å tilby ett felles, høyt sikkerhetsnivå for distribusjon av alle dokumenter i e-Boks. Vi differensierer heller ikke distribusjonskostnaden etter sikkerhetsnivå slik vi ser andre aktører gjøre, og er om lag tre ganger rimeligere enn andre aktører på markedet, forteller Andersen.

Enkel integrasjon med eksisterende IT-løsninger
Gjennom over ti års erfaring fra Danmark, har e-Boks utviklet en løsning som er svært enkel å integrere med de øvrige IT-løsningene i bedriften. Løsningen og selskapet har også vunnet en rekke priser, som for eksempel Danmarks beste softwareløsning, Danmarks beste e-handelsvirksomhet og Danmarks beste IT-virksomhet.
 - Enkel integrasjon er avgjørende for å komme raskt i gang, forteller Andersen og fortsetter: Mange av våre kunder er store organisasjoner med komplekse IT-løsninger, men e-Boks fungerer sømløst med disse – også på tvers av landegrensene.  

Fremtiden er digital
Digitalisering av offentlig sektor i Norge har blitt satt på den politiske dagsorden den siste tiden. Innen 2015 skal all kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggerne foregå digitalt. Nylig offentliggjorde Fornyings- og administrasjonsdepartementet at nordmenn selv skal få velge hvilken digital postboks de vil bruke, og åpner for at kommersielle aktører kan komplementere Altinn.  En anbudskonkurranse vil lanseres i løpet av våren 2013.
 - Vi er glade for at norske myndigheter følger Danmarks eksempel, og gleder oss til å vise frem vår løsning i en anbudskonkurranse. Det er ingen tvil om at fremtiden er digital – også i Norge. Vi gleder oss til fortsettelsen i samarbeid med Strålfors, avslutter Andersen.