Ny økonomi krever ny organisasjon

– Vi hjelper bedriftene å lære seg hvordan de kan forandre seg. Og det er ikke komplisert å forandre seg. Det er bare veldig, veldig vanskelig, sa Erik Rodin, Learning Designer i Hyper Island, som foreleste på Marketing Week Live 2014 under overskriften ”Fremtidens digitale markedsføring”.

erik_rodin_hyper_island_marketing_week_live_2014.jpg

Årsaken til at mange bedrifter må forandre seg, er den digitale revolusjonen, som helt grunnleggende har forandret næringslivets forutsetninger. Forbrukerne i dag har fått tilgang til og kan mene noe om og påvirke alle deler av bedriftens verdikjede.

– Og når bedriftene som er organisert på gamlemåten, blir utfordret og må møte kundene på denne nye arenaen, da oppstår det problemer, sa Rodin.

De bedriftene som lykkes i dag, er de som vet hvordan de skal tilpasse seg forandringene.

– Og det handler ikke bare om å innføre endringer én gang. Du må forandre deg hele tiden, sa Erik Rodin. 

Forandring en vanskelig prosess 

Det å forandre seg er en lang prosess. Og fra det øyeblikket da beslutningen tas i organisasjonen, er det mange faser man må gjennom – alt fra sjokk, sinne og frykt til refleksjon, utforsking og ekte forandring.

Jourik Migom, Planning Director i AKQA og samarbeidspartner med Hyper Island, snakket om hvordan man helt konkret går frem for å kunne nå lengre som bedrift.

– Spør deg selv om bedriften løser kundenes faktiske problem, sa han.

Det gjelder hele tiden å holde oversikt over virksomhetens ulike deler – å optimalisere eksisterende avtaler i den grad det er mulig, å utforske beslektede forretningsmuligheter og hele tiden sette av en del av ressursene til innovasjon.

Ti prosent til å finne opp fremtiden

– Det er også helt vesentlig å gjøre alt så enkelt som mulig. Det er en faktor for å lykkes i dag. Å ta bort alt som ikke er nødvendig. Vurder hvilken friksjon som kan fjernes fra forretningsmodellen, sa han.

Jourik Migom mente at 70 prosent av ressursene skal brukes til å drive kjernevirksomheten, 20 prosent til å utforske beslektede forretningsmuligheter og 10 prosent til å finne opp fremtiden.

– Og helt ærlig: Er det noen i bedriften som noensinne tenker gjennom hvordan bedriftens kunnskap kan benyttes utenfor deres egen bransje, avsluttet han.