Offentlig sektor velger e-Boks

e-Boks ble tidligere i år valgt som leverandør av Norges nye digitale postkasse sammen med konkurrenten Digipost.

– Løsningen tas i bruk i løpet av året, og det blir en viktig milepæl så vel for e-Boks som for den norske digitaliseringsprosessen. Det sier Geir Erik Lian, Country Manager for e-Boks i Norge.

geir_erik_lian_875x580.jpg

Som i andre land er det finans- og forsikringssektoren som har drevet frem digitaliseringen av Norge. Etter innføringen av nettbanker og andre tjenester som Mine sider, har folk etter hvert vent seg til en ny type service.
Offentlig sektor har selv konstatert at de har ligget etter på dette feltet, selv om det finnes eksempel på isolerte initiativ som har vært vellykkede – blant annet har skatteetaten sitt eget system.
– Det skyldes at det mangler en enhetlig visjon for hvordan en digital offentlig sektor skal fungere. Nå er imidlertid beslutningen truffet, og vi går en ny og spennende tid i møte, sier Geir Erik Lian.

En sikker digitalpostløsning

Nå har altså staten utviklet en løsning som vil bli brukt av mange av de statlige aktørene. Lovgivningen ligger klar og er helt tydelig: Norske myndigheter skal benytte elektronisk kommunikasjon som førstevalg.
– Til sjuende og sist handler det om en sikker løsning for digital post. Det skal være enkelt og trygt for brukeren, og da fungerer det ikke med flere forskjellige pålogginger – da blir brukeropplevelsen ødelagt, sier Geir Erik Lian.
Selvsagt har man i Norge sett mot Danmark med stor interesse og registrert hvordan digitaliseringen av det offentlige har utviklet seg der.
– Der har e-Boks vært en sentral aktør i mange år. Derfor er vi selvsagt stolte over å kunne lansere løsningen også her i Norge. Vi har allerede bevist at vi leverer noe som fungerer, og at vi kan levere de beste e-tjenestene i verden, sier Geir Erik Lian.

Støtte fra markedskreftene

Tidligere har det krevdes aktivt samtykke for å kunne sende informasjon digitalt i Norge.
– Nå er det i stedet slik at vi må be om å få slippe digital informasjon. Det er en stor forskjell, sier Geir Erik Lian.
En annen forskjell fra Danmark er at Difi, som representer den norske staten, har bestemt seg for å godkjenne to digitale postkasser i stedet for én: e-Boks og Digipost.
– Det synes vi er bra. Det setter i gang markedskreftene. For staten er det ikke viktig om innbyggerne velger den ene eller den andre løsningen, men vi ønsker selvsagt at de skal velge oss fremfor konkurrenten, sier Geir Erik Lian.
Han tror at gevinsten ved å ha to aktører blir raskere digitalisering.
– Jeg tror kanskje ikke at vi vil få flere brukere enn i Danmark, men jeg tror vi vil nå målet betydelig raskere.

Hva slags volumer snakker vi om når vi sier at det offentlige Norge skal digitaliseres?

– Totalt handler det om 125 millioner dokumenter, hvorav 60 millioner er rettet mot innbyggerne. Og det er disse den norske staten ønsker å digitalisere i så stor utstrekning som mulig. Volummessig er det ikke uoverstigelige mengder. Vi har bedriftskunder som alene sender mer enn det, sier Geir Erik Lian, og han fortsetter:
– Selve avtalen er imidlertid strategisk viktig for oss. Dette er ingen kanal for nyhetsbrev og reklame, det er her den ekte posten skal sendes, den som skal og må leveres.
Den norske staten har gjennomført en grundig evaluering av de leverandørene som finnes, og ved å velge e-Boks som en av leverandørene har de anerkjent selskapets kapasitet.
– For oss blir oppdraget fra offentlig sektor et viktig grunnlag, sier Geir Erik Lian, og slår samtidig fast at det også åpner for nye muligheter mot det private næringslivet.
Avtalen i Norge er også et stort steg for e-Boks som selskap.
– Vi er primært en nordisk aktør, og Norge er det andre landet vi satser stort i. Så for oss er dette et nytt steg mot visjonen om å bli ledende i Norden.

Strålfors strategisk partner

I Norge samarbeider e-Boks tett med Strålfors.
– De er ikke en eksklusiv partner for oss, men en strategisk viktig en, sier Geir Erik Lian, og han beskriver Strålfors som en tilrettelegger som gir e-Boks’ kunder betydelig merverdi.
– De gjør det enkelt for oss og kundene våre ved at de kan ta imot en enkelt printfil, konvertere den og sende ut kommunikasjonen i de kanalene kundene våre ønsker. Det spiller ingen rolle om det er i nettbanken, til e-Boks-postkassen, til Digipost eller på papir.
Geir Erik Lian ser også store muligheter til å finne nye kunder gjennom samarbeidspartnerne.
– Vi må hele tiden utvikle oss og bli enda bedre. Det er enklere sammen med en dyktig partner som Strålfors.

Den mest praktiske vinner

I fremtiden tror Geir Erik Lian at det er kundeopplevelsene som vil ha mest å si for hvilken digital postløsning som vinner.
– Den avsenderen som gjør det mest praktisk for brukeren, er den som går av med seieren. Det handler om fleksibilitet, rask respons og saklighet, blant mye annet. En tjueåring har ikke behov for å ha lengre samtaler med banken. Det skal bare fungere.
Han mener at det er viktig å være innovativ og lytte til kundene.
– Det er mange som vil være med, og selv om vi ligger godt an i dag, er ikke det noen garanti, sier Geir Erik Lian, og han avslutter med å sitere Björn Dählie: Verdensmester er noe du har vært, og noe du kan bli.