Smarter Communication – vårt nye magasin!

Følg med på de siste markedstrendene med Smarter Communication, det nye magasinet som erstatter Infolog Magazine.

NO_puff.jpg

Smarter Communication kommer ut tre til fire ganger i året. I det første nummeret av Smarter Communication diskuterer vi det som ofte omtales som multichannel – det vil si de utfordringene mange store bedrifter møter nå når de digitale kanalene blir stadig flere. Og samtidig som kundene krever at kommunikasjonen skal være relevant og konsekvent, og foregå i flere forskjellige kanaler på samme tid.

– Magasinet skal identifisere alle de trendene, mulighetene og utfordringene som kundene våre står overfor. Vi skal også fortelle hvordan man kan utvikle nye kommunikasjonsløsninger – og samtidig bygge mer personlige og solide kunderelasjoner. Dette sier Martin Sterner, VP Marketing Communication i Strålfors.