PostNord AB og GKN Powder Metallurgy innleder samarbeid for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde i dag at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked.

PostNord AB and GKN Powder Metallurgy.jpeg

Med 3D-printing kan globale produsenter optimalisere sin leveringskjede for deler med strømlinjeformet logistikk som gjør det raskt og enkelt å få deler dit de trengs i Norden, noe som vil redusere time-to-market med opptil 48 timer.  

«3D-printing i metall gir konkrete fordeler for produsenter som implementerer teknologien, i tillegg til positive effekter på bunnlinjen», sier Ylva Ekborn, CEO PostNord Strålfors Group. 

Med den nye utviklingen innen 3D-print kan selskaper nå utforske mulighetene innen 3D-produksjon og utnytte potensialet innen ny og avansert teknologi. 

«Dette samarbeidet skraper bare på overflaten av det som er mulig når produsenter utforsker nye måter å dra nytte av teknologiske fremskritt og nye logistikkstrategier på for å oppnå konkurransefortrinn», sier Ylva Ekborn. 

Partnerskapet mellom PostNord AB og GKN Powder Metallurgy er et første skritt mot å gjøre logistikken mer effektivt og å forbedre produsentenes ledetider. Det viser også at PostNord kan være leverandør av 3D-produksjon innen et bredt utvalg av materialer, fra plast til metall, i hele Norden. 

 «Vi slår oss sammen med PostNord AB fordi vi ser en mulighet til å forbedre leveringskjeden innen produksjonsindustrien, særlig i Norden», sier Peter Oberparleiter, CEO i GKN Powder Metallurgy.

«Dette partnerskapet vil gi kundene våre en utrolig fordel – det reduserer ledetiden for deler med nesten to arbeidsdager, noe som er utrolig viktig for de kundene som PostNord betjener.  Vår teknologi for 3D-printing i metall endrer den tradisjonelle produksjonsindustrien radikalt: Den reduserer produksjonsledetidene betraktelig og gir mulighet til å produsere enda mer komplekse produkter. Samarbeidet med PostNord AB reduserer det logistiske  gapet vi ser på markedet og sikrer at utskrevne deler leveres til produsentene effektivt og i tide. Dette er det første skrittet mot å etablere additiv fremstilling koblet til utskriftsnettverket i GKN Powder Metallurgy.»  

Mer informasjon om partnerskapet vil bli kunngjort snart.

 

 

Om PostNord og PostNord Strålfors

Vi leverer! PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer også posttjenesten til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Med vår ekspertise og omfattende distribusjonsnettverk utvikler vi løsninger for morgendagens kommunikasjon, netthandel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2017 hadde konsernet rundt 31 000 ansatte og en omsetning på i overkant av SEK 37 milliarder. Morselskapet, PostNord AB, er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøk oss på www.postnord.com

PostNord Strålfors utvikler og leverer kommunikasjonsløsninger som gir selskaper med mange kunder og leverandører helt nye muligheter til å skape sterkere og mer personlige kunderelasjoner. Med vår digitale plattform leverer vi sømløs kommunikasjon, uavhengig av hvilken kanal mottakeren ønsker. PostNord Strålfors er en del av PostNord-konsernet, den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikktjenester i Norden. PostNord Strålfors driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, der våre 750 ansatte står for en omsetning på SEK 2,1 milliarder (2017).

Mediekontakt

Rebecka Mathers

media@stralfors.com
+8-508 830 00

 

Om GKN Powder Metallurgy 

GKN Powder Metallurgy er din komplette leverandør av metallformer, vi former pulvermateriale til høyytelses presisjonskomponenter. Vi leverer ledende ekspertise om pulvermetall og prosesserfaring som gjør det mulig å omgjøre ideer til produksjon. Selskapet består av GKN Hoeganaes, GKN Sinter Metals og GKN Additive som leverer pulvermateriale, konvensjonelle komponenter og produksjon innen additiv fremstilling. Vi kombinerer tre fokuserte virksomheter under ett varemerke.  Til sammen er vi flere enn 7400 problemløsere på over 34 steder, noe som gir oss et globalt teknologinettverk av aller høyeste standard. 

Global mediekontakt 

Susanne Trautmann

Susanne.trautmann@gkn.com

+49 (0) 3603 8959 80