Heng med i tiden - digitaliseringen stiller nye krav

Etterspørselen etter digitale produkter har økt betraktelig de siste årene. eFaktura 2.0 og EHF 3.0 er gode eksempler på hvordan den nye digitale hverdagen stadig tar nye steg. PostNord Strålfors har løsningene kundene dine trenger, både for fysiske og digitale kanaler.

1549_640px_shutterstock_525242587.jpg

I takt med at digitaliseringen skyter fart er vi i PostNord Strålfors opptatt av å levere løsninger som forbrukerne forventer. All vellykket kommunikasjon i dag er drevet av forbrukerne, hvor alle forbrukere har ulike preferanser, holdninger og digital modenhet.

Vi i PostNord Strålfors opplever økende etterspørsel etter vår Ominikanalløsning, hvor vi med stolthet tilbyr en rekke digitale tjenester og løsninger. Sett fra et miljøperspektiv er digitaliseringen et steg i riktig retning, der ny teknologi er helt avgjørende for å oppnå nødvendige klima- og miljøgevinster.

Vi kan hjelpe deg som bedrift å etterleve de nye kravene knyttet til digitaliseringen med vår Omnikanal. For å kunne gjøre bedre og smartere forretninger må dere kommunisere i Omnikanal, men hva er egentlig Omnikanal?

Kort forklart er Omnikanal en form for helhetlig kommunikasjonsløsninger som forbedrer brukeropplevelsen for kundene deres. I vår Omnikanal tilbyr vi både B2B- og B2C-løsninger, som blant annet eFaktura, Digitale postkasser, Vipps og EHF. Dere kan med andre ord kommunisere i en mengde forskjellige kanaler med kundene deres, og i den kanalen som kundene foretrekker.

Alle PostNord Strålfors' løsninger støtter kommunikasjon i Omnikanal. Med oss som din digitale partner kan du la kundene dine bestemme.

Les mer om Omnikanal.

PostNord Strålfors - Vi er din digitaliseringspartner.