PostNord Strålfors følger med på utviklingen rundt Koronaviruset/COVID-19

Koronasituasjonen/COVID-19 er stadig i utvikling, og vi står i en situasjon vi ikke aner omfanget og varigheten av. Vi i PostNord Strålfors følger situasjonen nøye og tilpasser oss etter de anbefalinger som de nasjonale helsemyndighetene kommer med.

Korona_16-9_NY.jpg

Vi har utarbeidet en beredskapsplan og iverksatte allerede 2. mars en rekke tiltak for å redusere negative konsekvenser for våre ansatte. Tiltak har fortløpende blitt gjennomført og justert i takt med utviklingen av situasjonen.

Løsningene vi leverer til kundene våre er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Vi har et stort ansvar og gjør det vi kan for å verne om produksjonen vår og sikre levering til alle kundene våre.

Vi gjør nå det vi kan for å være forberedt på ulike scenarioer, og satte tidlig i gang med å analysere, planlegge og igangsette proaktive tiltak.

Driften vår går som normalt, og vi vil fortløpende informere våre kunder og samarbeidspartnere om det skulle bli endringer i leveranser.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med din kontaktperson eller send oss en e-post: info@stralfors.no.