GDPR

GDPR – den generelle personvernforordningen* – er en EU-forordning som trådte i kraft som ufravikelig lov i mai 2018. GDPR gjelder i hele EU og EØS og utfyller nasjonal lovgivning om vern av personopplysninger.

Eksempler på større endringer i det nye regelverket er blant annet mer omfattende krav når det gjelder dokumentasjon, prosesser og informasjonssikkerhet, samt innføringen av rollen «personvernombud».

For å kunne gjennomføre forskjellige typer fysiske og digitale kommunikasjonstjenester behandler PostNord Strålfors personopplysninger som vi mottar fra våre kunder.

PostNord Strålfors har sikret at tekniske og organisatoriske tiltak oppfyller kravene i forordningen.

Personopplysninger lagres i henhold til en kundeavtale, og standardprosedyren er å avslutte personopplysninger og fjerne alle oppføringer på alle områder etter at produksjonen i henhold til avtalen er fullført.

PostNord Strålfors er databehandler, det vil si at vi behandler data på vegne av våre kunder, som er behandlingsansvarlige. Vi beskytter dine personopplysninger og behandler dem i henhold til GDPR og med respekt for dine rettigheter når det gjelder vern av personopplysninger.

Har du spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles, eller ønsker at vi skal håndheve dine rettigheter nevnt over, kan du ta kontakt med det selskapet du opprinnelig ga personopplysningene til – de vil videresende din henvendelse til oss.

Ønsker du å lese mer om hvordan PostNord Strålfors behandler personopplysninger, kan du se vår personvernpolicy.

Har du flere spørsmål om GDPR i PostNord Strålfors, kan du kontakte vårt personvernombud på følgende e-postadresse: dataprotection@stralfors.no

Er du bedriftskunde, kontakt PostNord Strålfors’ kundetjeneste eller din kundeansvarlig.

* Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF.