Bærekraftige prosesser krever smarte løsninger

Bærekraft er gjennomgripende og påvirker hele virksomheten. Vi tar deg og kundene dine fremover på rett spor.

Kontakt oss

Industrier Energi

Ett skritt foran med en komplett bærekraftig agenda

Å tilby kundene energi fra fornybare kilder er en måte å ta bærekraftarbeidet videre på. Da vises også bærekraftambisjonene utad. Men hvis ikke de interne og eksterne prosessene gjøres mer bærekraftige samtidig, vil omstillingen ikke være komplett. PostNord Strålfors har lang erfaring med å hjelpe energibransjen med å møte kundenes økte krav til bærekraft på en rekke områder.

Et av de mest grunnleggende tiltakene for å skape mer bærekraftige prosesser er digitalisering. I Bain & Companys studie  “Which Key Technologies Are Improving Sustainability in Your Sector” nevnes digitalisering som et incitament til å stimulere til energibevisste vaner.

Med digitale kommunikasjonsløsninger i forkant av utviklingen og automatiserte prosesser sørger vi for at dere og kundene deres ligger ett skritt foran – og inntar en bærekraftig posisjon.

 

Digital kommunikasjon for økt bærekraft

Kundene stiller høye krav til hvordan de vil motta kommunikasjon, og hvordan de vil kommunisere. Og i dag anses bærekraftig atferd som en selvfølge. Med toveiskommunikasjon i digitale kanaler unngår dere ikke bare unødvendig bruk av papir, porto og fysisk transport, men sparer også de interne ressursene.

Les mer om våre digitale kanaler som kan bidra til økt bærekraft:

Digitale postkasser

Redusert klimaavtrykk med automatiserte interne prosesser

Ved hjelp av gjennomtenkt digitalisering kan prosesser automatiseres. På den måten elimineres energityvene og reell bærekraft sikres, både fra et miljø- og et ressursperspektiv. Dataene kvalitetssikres samtidig som bærekraftarbeidet går raskere!

Les mer om våre løsninger for automatisering og digitalisering av flyter:

Business Integration Management
Automatiserer og effektiviserer elektroniske handels- og fakturaflyter.

Digital Mailroom
Digital automatisert posthåndtering – effektivt, raskt og sikkert.

 

Gi kunden mulighet til å betale på flere forskjellige måter

Aldri før har mulighetene vært så mange som nå. Kundene kan tilbys en rekke betalingsmuligheter – via blant annet digital postkasse, nettbank eller Vipps. Og med en QR-kode på fakturaen kan man betale raskt og digitalt også fra en fysisk faktura.

Payment solutions – flere løsninger for raskere og enklere mobilbetalinger.

Payment solutions

Øk bevisstheten hos kundene med digitale kundetilpassede tips

Å ha et bevisst forhold til eget strømforbruk er alltid viktig – det gjelder også selv om energien er fornybar og grønn. Med smarte funksjoner og smart kommunikasjon tilpasset kundens behov – som å kunne følge strømforbruket og få personlige tips og produkttilbud – sørger vi for at dere øker bevisstheten hos kundene. Med økt bevissthet om hvordan forbruket ser ut øker bærekraftengasjementet.

Les mer om våre løsninger som kan tilpasse innholdet, utseendet og interaktiviteten i digitale og fysiske kanaler:

Dynamisk kommunikation

Kare-Lund_500x500_Bg-Light-grey.jpg
Kåre Lund
Sales Director, PostNord Stralfors

Vil du vite mer om hvordan du kan gjøre din kommunikasjon mer kostnadseffektiv og bærekraftig – og møte kundens krav? Kontakt oss så forteller vi deg mer.

+47 464 09 741
kare.lund@stralfors.no

Send en melding
Eon_16-9.jpg

E.ON er klar for neste skritt

Det gikk ikke lang tid før digital kundekommunikasjon ble normalen for energiselskapet E.ON. – For bare noen år siden var det et supplement, nå er det helt motsatt. Det gjør det enklere for både kundene og oss, sier Mikael Bladh, Head of Back Office.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft – en digital suksesshistorie

Skellefteå Kraft har foretatt en imponerende digital reise. Tross store utfordringer har de i dag en effektiv virksomhet med kanskje Sveriges beste kundeservice innen energibransjen. – Uten PostNord Strålfors’ kundefokus hadde vi aldri kommet så langt som dette, sier Eva-Lena Berglund, sjef for fakturering.

Ikano Bank

Digital partner med et langt og nært samarbeid

En omnikanalløsning fra PostNord Strålfors er både tids- og kostnadsbesparende for Ikano Bank. Løsningen støtter også virksomhetens bærekraftsarbeid. Nøkkelen er et langsiktig partnerskap der vi utvikles sammen.

compliance

«I bunn og grunn handler det om tillit»

PostNord Strålfors håndterer enorme mengder personopplysninger hver dag. I bunn og grunn handler det om tillit, at kundene og medarbeiderne skal kunne føle seg helt trygge på at vi kan levere det vi har lovet, både digitalt og fysisk. Og at vi håndterer kundenes data på en riktig og sikker måte, sier Martin Nyberg, Chief Compliance Officer i PostNord Strålfors.

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Slik kan digitalisering redusere bedriftens miljøpåvirkning

Visste du at 100 000 papirfakturaer kan tilsvare 14 600 kilometer bilkjøring eller en tur-retur-reise til Thailand? Ved å digitalisere mer kan du bidra til en grønnere planet. Vi forklarer hvorfor.

Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

Miljøansvar

PostNord Strålfors har i kraft av sin størrelse et stort ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til overgangen til et mer bærekraftig samfunn.