Sikre kommunikasjonstjenester for kreditthåndterings- og inkassobransjen

Kreditthåndterings- og inkassoselskaper må følge de respektive landenes bransjelover. Ellers kan man miste konsesjonen. PostNord Strålfors’ kommunikasjonstjenester muliggjør og forenkler denne regeletterlevelsen uten å gi avkall på kvaliteten.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Industrier Bank, Finans & Forsikring

Reduser risikoene i den sterkt regulerte bransjen

Kreditthåndterings- og inkassoselskaper må følge regelverket og sikre at hele kommunikasjonskjeden fra innkommende og utgående til mottak er sikker. Er den ikke det, risikerer man lekkede personopplysninger, straffegebyrer og inndraging av tillatelsen til å drive inkassovirksomhet.

Men dette krever ikke bare en forståelse internt. Det er minst like viktig at kreditthåndterings- og inkassoselskapenes samarbeidspartnere forstår viktigheten av personvern, og at de følger regelverket.

Strålfors samarbeider med store kunder i Sverige og Norden som håndterer en rekke opplysninger som krever ekstra beskyttelse. Vi lagrer og håndterer dataene i EU/EØS-området, sørger for egnet datasikkerhet og arbeider aktivt for å implementere kravene som følger av de enkelte landenes regelverk og lover.

Våre kommunikasjonstjenester innen både print og digitalt hjelper våre samarbeidspartnere med å sikre høy datasikkerhet og levere innkommende og utgående kommunikasjon raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Sammen reduserer vi risikoene og treffer forebyggende tiltak for å holde dataene sikre.

 

Strengt compliance-program

Strengt compliance-program

PostNord Strålfors følger et strengt compliance-program for å sikre informasjonssikkerheten og riktig håndtering av kundedata.

Les mer om Compliance i PostNord Strålfors

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene 

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene 

Johan Stevenberg, personvernombud i PostNord Strålfors, kommer med tre viktige tips for ikke å overtre lover og forskrifter innen personvern.

Les mer om Johans tips

 
ISO 27001 beskytter mot IT-kriminalitet

ISO 27001 beskytter mot IT-kriminalitet

Vår ISO 27001-sertifisering sikrer prosesstyring, risikostyring og oversikt for å garantere IT-sikkerheten for kundene.

Les mer om vår ISO 27001-sertifisering

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan du gjør kommunikasjonen kostnadseffektiv og sikker – og oppfyller bransjens krav? Kontakt oss, så forteller vi mer.

Send en melding

Inspirasjon og fordypning

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Konsernet Alektum Group driver virksomhet i 14 europeiske land. Hovedkontoret ligger i Göteborg, der også den sentraliserte IT-avdelingen ligger. Kjernevirksomheten er inkasso og til det kobles markeds- og kredittinformasjon, juridisk rådgivning og faktureringsløsninger. Alektum har samarbeidet med PostNord Strålfors siden 2000, og Strålfors’ løsning Omnichannel gjør det enklere for Alektum å få betalt.

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene

Inkassoselskaper håndterer personopplysninger som krever ekstra beskyttelse (gjeld), i store mengder og må følge de enkelte landenes regelverk for bransjen. Ved brudd på personopplysningssikkerheten risikerer man straffegebyrer og i verste fall å miste tillatelsen til å drive inkassovirksomhet, og dermed også inntektene.

Lowell_16-9.jpg

Lowells løsning revolusjonerer bransjen

Lowell satser på digital tjenesteutvikling. Et av de viktigste initiativene er å tilby enkle og raske tjenester direkte i mobiltelefonen. – Vi ønsker å være ledende i bransjen, og da må vi hele tiden finne nye veier for å kunne gi kundene de beste løsningene, sier Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation i Lowell.