Å være medarbeider i PostNord Strålfors

PostNord Strålfors’ suksess blir skapt av medarbeiderne våre. Deres kompetanse og erfaring utgjør de viktigste faktorene våre for å lykkes.

Å være medarbeider i PostNord Strålfors

I PostNord Strålfors arbeider vi systematisk for å forbedre og utvikle både våre medarbeidere og vårt lederskap.

Vi oppmuntrer og støtter våre ansatte i deres faglige utvikling gjennom årlige utviklingssamtaler hvor individuelle mål som støtter opp om vår strategi settes og følges opp. Fokus er på å støtte og ved behov hjelpe medarbeiderne til å utvikle sin kompetanse, slik at vi kan gi best mulig service til våre kunder.

Lederne har ansvaret for at de ansatte har individuelle utviklingsplaner.

Våre ansatte og deres kompetanse er en avgjørende faktor for vår suksess som virksomhet.

Ledige stillinger

  • Siste frist
,

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.