LOfavør: ”Vi må nå ut til alle medlemmene”

Sparebanke1_Heidi Myhr_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Utfordringen

LOfavørs største utfordring akkurat nå er å nå ut med konseptet til medlemmene.
– En undersøkelse i 2008 viste at bare én av tre kjenner til konseptet, forteller Heidi Myhr. Hun er daglig leder hos SpareBank 1 Medlemskort, som administrerer LOfavør for LO.

Undersøkelsen viste også at medlemmene syntes tilbudet fra LOfavør var litt utydelig.
– Vi skal bli mer attraktive ved å tilby flere tilbakevendende produkter. Konseptet har blitt utvidet etter hvert som LOfavør har vokst. Det er først nå at vi tar et helhetlig grep og utreder hva vi skal tilby medlemmene. Alle produktene i LOfavør må være i overensstemmelse med LOs etiske regler.

– Vi planlegger også hvordan vi skal vokse. Dessuten har vi gjennomført en konkurrentanalyse som viste at konseptet vårt har bredest innhold, men at vi har hard konkurranse på mange av produktene. Visjonen vår er at vi skal være den mest kjente fordelsklubben i Norge innen 2013.

Løsningen

Nye LO-medlemmer får informasjon om tilbudene fra LOfavør i den første medlemsutsendelsen. De samme opplysningene legges ved den utsendelsen som inneholder nytt kort. Et slikt brev får medlemmene hvert tredje år.

– Vi når imidlertid ikke alle medlemmene tilstrekkelig ofte gjennom de ordinære utsendelsene.
Derfor har vi utarbeidet en handlingsplan for å få formidlet LOfavør-konseptet. Planen består av tre tydelige trinn:

1) utvikle konseptet og lage en strategiplan
2) informere alle medlemmene
3) massekommunikasjon.

– Vi bygger fra grunnen av. For å spre informasjonen om fordelskonseptet til så mange som mulig, må vi også langt ned i organisasjonen. Da blir jobben vår å støtte de lokale fagforeningsrepresentantene rundt om i landet. De forteller ganske enkelt kollegaene om konseptet, og har også enkle brosjyrer som de kan dele ut til alle som er interessert. Forbundene har også medlemsaviser som kan formidle budskapet om LOfavør.

Når den grunnleggende informasjonen er klar, er det på tide med en mer offentlig lansering.
– Det er først når vi har gjort oss bemerket at massekommunikasjonen vil gi resultater. Da har vi tenkt å gå ut mer offentlig, for eksempel i dagspressen eller på radio. På den måten håper vi å treffe mange medlemmer som for øyeblikket ikke kjenner til oss, sier Heidi Myhr.

Resultatet

– Vi har nettopp startet det store arbeidet og har foreløpig ikke sett noen store forskjeller. Grunnen er imidlertid lagt, og nå skal vi jobbe videre.

Medlemsdatabasen for LOfavør ligger hos SpareBank 1 Medlemskort, og PostNord Strålfors står for produksjon og utsendelse av medlemskortene i tillegg til informasjonen om LOfavør til medlemmene. PostNord Strålfors administrerer også et fakturahotell og et elektronisk arkiv. Medlemsregistrene er ikke offentlige opplysninger, og det er strenge krav til sikkerheten.
Sparebank 1 har derfor i samarbeid med PostNord Strålfors gjennomført en risikoanalyse og deretter tilpasset produksjonen slik at den oppfyller alle kravene.

Fremtiden

Informasjonsstrømmen mellom LO-forbundene, SpareBank 1 Medlemskort og  PostNord Strålfors er sammensatt, og Heidi Myhr har avdekket et par svakheter som hun håper fremtiden vil løse.

– For eksempel er forbundene ikke så flinke til å oppdatere databasene sine. De glemmer også ofte å sende informasjon til hverandre dersom et medlem bytter jobb – og dermed også forbund.

I fremtiden ser hun for seg et nettbasert system hos fagforbundet der alt blir oppdatert daglig. – I et slikt system ville nye medlemmer kunne melde seg inn direkte på nettet, og de nye opplysningene ville umiddelbart nå frem til oss og deretter gå videre til PostNord Strålfors, som ville trykke og sende ut brev med medlemskort. Et annet resultat ville være automatisk behandling av adresse-, e-post- og telefonnummerendringer.