Industrier Media

Digitalisering fører Allente nærmere kunden

Allente står for all entertainment. Navnet skal speile posisjonen til det nye varemerket på markedet og hva de ønsker å tilby kundene.

– Nå er vi samlet, ikke bare under et felles nordisk varemerke, men også i et felles faktureringssystem som gjør det daglige samarbeidet og kommunikasjonen med kundene enhetlig og effektivt, sier Mia Brejcha, Customer Communication Specialist i Allente.


Den nye nordiske TV-distributøren Allente er resultatet av sammenslåingen av Viasat Consumer og Canal Digital. I nært samarbeid med PostNord Strålfors foretar Allente nå en reise fra fysisk til digital kommunikasjon, der målet er å få en enhetlig stemme bak det nye varemerke.

Samarbeidet mellom PostNord Strålfors og Allente startet allerede for over 20 år siden da PostNord Strålfors var Canal Digitals samarbeidspartner i spørsmål som gjaldt logistikk og print- og fakturaløsninger.

– Det er fantastisk morsomt at vi har fått fortsatt tillit og får være med på Allentes spennende reise. Sammen har vi arbeidet for å få de beste forutsetningene for den digitale kommunikasjonen for alle Allentes markeder, sier Mia Jansson, Key Account Manager i PostNord Strålfors.

Mia Jansson, Key Account Manager i PostNord Strålfors og Mia Brejcha, Customer Communication Specialist i Allente.

En kompleks øvelse

En sammenslåing av to etablerte varemerker på fire forskjellige markeder er en reise full av både utfordringer og muligheter. Da Telenor Group og NENT Group slo sammen Canal Digital og Viasat Consumer til Allente i mai 2020, ble det etablert en gigant på det nordiske TV-distribusjonsmarkedet med over en million kunder og 300 ansatte.

– En sammenslåing av to selskaper midt under en pandemi har vært mer kompleks enn vi kunne forestille oss. Under alle planleggingsøvelsene før sammenslåingen falt det ingen inn at en pandemi burde tas med i risikoanalysen. Vi støtte på uventede utfordringer, men disse klarte medarbeiderne å håndtere på best mulig måte, sier Mahmoud Mustapha, Group Chief Commercial & Marketing Officer i Allente.

– Vi har gått fra å ha fire forskjellige systemer for fakturering av kundene til ett og samme system i hele Norden. For oss sparer det både tid og penger, sier Mia Brejcha, Customer Communication Specialist i Allente.

Fraksjonert system ble til ett

I forbindelse med sammenslåingen konstaterte Allente at de hadde en rekke ulike systemer med store forskjeller internt mellom de to gamle selskapene og hos leverandører, og at det dessuten var store forskjeller mellom de ulike markedene.

– De store forskjellene gjorde det vanskelig å gjennomføre felles endringer og beslutninger. Det vi ønsket å gjøre i Finland, kunne ikke gjennomføres i Norge, og det vi gjorde i Sverige, måtte vi gjøre på en annen måte i Danmark, sier Nils Petter Jacobsen, Head of BSS Technical Support i Allente.

Nå har Allente i stedet gått over til Strålfors Interactive som felles faktureringssystem for alle markeder. XML-filene som brukes i bunn, er enkle å lese inn og å samarbeide om.

– Vi har foretatt en rekke tilpasninger ved hjelp av ressurser hos PostNord Strålfors, som har vært utrolig serviceinnstilte og løsningsorienterte, sier Mia Brejcha.

Bedre kontroll og samme budskap til alle kunder

– Vi har gått fra å ha fire forskjellige systemer for fakturering av kundene til ett og samme system i hele Norden. For oss sparer det både tid og penger. I tillegg innebærer et felles system også økt kontroll – vi kan foreta raske og små endringer i innhold eller utseende og fremfor alt sikre at alle Allentes kunder får det samme budskapet uansett hvilket land de bor i, sier Mia Brejcha, Customer Communication Specialist i Allente.

En annen fordel med et felles system er at det gjør det enklere å avlaste for hverandre over landegrensene, for eksempel ved sykdom eller ferier.

– Vi har foretatt en rekke tilpasninger ved hjelp av ressurser hos PostNord Strålfors, som har vært utrolig serviceinnstilte og løsningsorienterte. De er en nordisk organisasjon akkurat som oss, og det har vært positivt for oss at de har forståelse for våre behov forbundet med det, sier Mia Brejcha.

Digitale arbeidsformer forenklet prosessen

Pandemien har gjort at en stor del av Allentes reise har skjedd fra hjemmekontorer rundt om i Norden, noe som har vært en utfordring, men som både har gitt lærdom og ført til fellesskap.

– Det har vært spesielt å foreta denne reisen under en global pandemi, det var selvfølgelig ikke noe vi regnet med, sier Mia Brejcha og fortsetter:

– Men nå i etterkant konstaterer vi at den digitale arbeidsformen vi i starten ble tvunget til, har banet vei for et svært nært samarbeid mellom de Nordiske landene. Det tror jeg Allente vil ha stor nytte av fremover.

Enklere å få med alle medarbeidere

Det å implementere sentrale funksjoner i et selskap og så kreve at alle skal forstå reisen og formålet uten å involvere, kan skape avstand til eller til og med motstand fra medarbeiderne. Det har derfor vært viktig for Allente å inkludere hele selskapet, det vil si alle medarbeiderne, i denne reisen.

– Jeg opplever at det arbeidet har vært enklere takket være nye digitale arbeidsformer, sier Mia Brejcha.

Allente har bare så vidt startet sin reise og har en spennende tid full av muligheter å se frem til. I den inngår samarbeidet med PostNord Strålfors.

– Fremtiden med PostNord Strålfors som partner gir oss mange nye muligheter. Vi kommer til å fortsette å utvikle vårt Nordiske fakturaprosjekt – i løpet av 2022 kommer alle Allentes kunder til å inngå i vårt faktureringssystem og vil motta fakturaene fra Access Interactive. Men PostNord Strålfors har også andre tjenester som vi ser på sammen, for eksempel digitale postkasser og SMS-faktura via mobilen, sier Mia Brejcha.

PostNord Strålfors’ rolle i samarbeidet med Allente

PostNord Strålfors har i nært samarbeid med Allente bygget et system der all fakturering går via PostNord Strålfors’ omnikanal-plattform, noe som har hjulpet Allente med å akselerere sin digitale reise. Alle Allentes markeder bruker Access Interactive til design av kundekommunikasjon. PostNord Strålfors’ eArkiv-løsning brukes til lagring av fakturaer som Allentes kunder enkelt ser på «Mine sider». PostNord Strålfors har også aktivert en rekke nye digitale tjenester i prosjektet, for eksempel digitale postkasser og B2B-fakturering samt mobilfaktura i Danmark.

Mia-Jansson_500x500_Bg-lightGrey.jpg
Mia Jansson
Key Account Manager, PostNord Strålfors

Har du som Allente behov for å kunne bruke et felles faktureringssystem som gjør det daglige samarbeidet og kommunikasjonen med kundene enhetlig og effektiv? Med oss som digital partner kan du la kundene bestemme. Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å komme i gang.

Send en melding

Inspirasjon og fordypning

Svea Finans

Svea Finans digitaliserer betalingsløsningene

Svea Finans får levert en moderne løsning i form av omnikanal fra PostNord Strålfors. – Noe som gir oss større fleksibilitet ovenfor våre kunder. Det å få digitalisert løsningene gjør at vi sparer miljøet, noe vi er opptatt av, sier Jostein Vingsand, Business Developer i Svea Finans.

IKANO-bank_16-9.jpg

Rask og enkel plattform for digitale fakturaer

«Vi har har kjøpt omnikanalløsningen til PostNord Strålfors som sørger for at fakturaene havner der de skal basert på sluttkundenes ønsker», forteller Christian Gagnum, Head of Retail Partners & Direct to Consumer i Ikano Bank AB i Norge.

Lowell_16-9.jpg

Lowells løsning revolusjonerer bransjen

Lowell satser på digital tjenesteutvikling. Et av de viktigste initiativene er å tilby enkle og raske tjenester direkte i mobiltelefonen. – Vi ønsker å være ledende i bransjen, og da må vi hele tiden finne nye veier for å kunne gi kundene de beste løsningene, sier Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation i Lowell.