EDI og systemintegrasjon for bedre handelsflyt og dialog

EDI og systemintegrasjon av forretningssystemer bidrar til bedre handelsflyt, nye muligheter for kundedialog og markedskommunikasjon, gir bedre kontroll med transaksjoner, effektiviserer og skaper oversikt. Vi hjelper deg med EDI basert på over 30 års erfaring.

Hvorfor trenger jeg EDI? Intervju med EDI-ekspert

Introduksjon til EDI og systemintegrasjon

Hvorfor trenger vi EDI-løsning? Hvorfor etablere EDI-løsning?

Hvorfor trenger jeg EDI?

Uansett om du er "selger" eller "kjøper" og uansett om du er interessert i å løse håndteringen av ordrer eller fakturering, så kan vi hjelpe deg. Dette sier vår ekspert om "hvorfor".

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Effektive prosesser med EDI

Har du tenkt på hvordan bestillings-, innkjøps- og økonomiprosessene dine kan effektiviseres? Investering i et fleksibelt EDI -system kan være løsningen. Det gir raskt fordeler i form av høyere effektivitet og redusert administrasjon.

EDI og systemintegrasjon forretningssystemer. Få kontroll

Slik velger du leverandør

Du vil ha en partner eller leverandør som lever opp til forventningene dine. Erfaring, tekniske verktøy og støtte for ulike standarder er en fordel. Spesialkunnskaper om din bransje også. Alt handler om at du som kunde forventer en effekt av satsingen.

Løsninger EDI systemintegrasjon av forretningsystemer

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFakturaer til bedrifter og offentlig sektor

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer. Vi har levert strategisk bærekraftige eFakturaløsninger for bedrifter og offentlig sektor i over 30 år. Et viktig stikkord er også EHF (elektronisk handelsformat).

Håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører

Supplier eInvoice B2B

Dette er løsningen for deg som har behov for å håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører. Den gir stringens, enhetlighet og sparer tid. Alle data havner på ett sted, og det blir enklere å attestere fakturaene.

eOrder løsning håndtere innkommende ordre fra kunder. Order to cash

eOrder

eOrder er løsningen for å håndtere innkommende ordrer fra kunder. Løsningen hjelper deg med å få orden og effektivisere flyten i Order to Cash-prosessen.

eProcuremet løsning bedre ordrehåndtering P2P Purchase to Pay

eProcurement

Vår løsning eProcurement håndterer innkjøp fra leverandører. Det er løsningen for deg som trenger bedre ordrehåndtering i Purchase to Pay-prosessen (P2P).

Onboarding-tjenester EDI-basert ordrebehandling og fakturering. Gjør overgangen smidig

Onboarding-tjenester

Ved onboarding til EDI-basert ordrebehandling og fakturering ønsker du at handelspartnerne dine henger med. Onboarding-tjenestene våre gjør overgangen smidig, frigjør interne ressurser og sørger for at forretningene går som vanlig.

EDI Business Integration Management leverandør i Norge. Systemintegrasjon

Om våre EDI-løsninger

Vi har gitt løsningene våre innen EDI og systemintegrasjon tydelige navn. I tillegg har vi gruppert dem slik at vi raskt skal kunne finne riktig løsning i dialogen med kunder og prioritere riktig fra starten av.

EDI styrker handelsflyten

EDI er grunnstammen for tjenestene til PostNord Strålfors innenfor systemintegrasjon av forretningssystemer. Transaksjonsflytene EDI-prosjekter håndterer, skaper mer effektivt samarbeid mellom avdelinger, og støtter og effektiviserer din virksomhet. Samtidig får du nye muligheter med EDI.

Det er ikke uvanlig at de første møtene fører til bekymring for eventuelle problemer og kostnader i forbindelse med en EDI-omstilling. Både for leverandører og kunder. Derfor kan det noen ganger være vanskelig å ta raske beslutninger om denne typen investeringer.

EDI-transaksjoner gir nye muligheter for dialog

Bedrifter som har kommet et stykke på vei i digitaliseringen av handelsflyter, ønsker ofte å undersøke om det er mer de kan gjøre. Kan et system prate med et annet? Hva kan automatiseres? Det handler da om å definere alle flyter – og deretter utforske hva som er mulig.

Arbeidet med definisjoner er ekstremt viktig fordi en EDI-løsning håndterer bedriftens transaksjoner, som ordrer, ordrebekreftelser, lagerstatus, leveringsdatoer eller betalinger. 

Hver type EDI-baserte transaksjon gir mulighet for dialog med kunden. Hvis du definerer alle disse mulighetene – og utnytter dem på riktig måte – har du mye å hente. Det kan dreie seg om noe så enkelt som bekreftelser og varslinger som øker tryggheten for kunden. Eller om å sende ut tilbud eller annen relevant informasjon på riktig tidspunkt.

Når du har full kontroll over transaksjonene dine, muliggjør du markedskommunikasjon basert på virkelige data og faktiske hendelser.

Bedre kontroll med forretningsvirksomhet gjennom EDI

Det hender at bedrifter havner i en situasjon der de parallelt bruker flere ulike systemer som håndteres av ulike leverandører. Resultatet blir ofte tapt oversikt og kompliserte interne prosesser, for å få alt til og fungere som det skal. Da er det på tide å ta grep og bruke EDI for å få tilbake oversikten og ta kontroll over egen virksomhet.

Det samme hender ofte hos myndigheter og kommuner, men da er det gjerne lovkrav eller ytre forandringer som gjør at man må handle.

EDI-kunnskap og erfaring i 30 år

PostNord Strålfors har over 30 års erfaring med hvordan EDI kan påvirke bedrifter og virksomheter. Vi har veldefinerte Onboarding-tjenester som sørger for at handelspartnerne dine kan følge med uten problemer under omstillingen. 

Veien til EDI starter med en samtale

Ta gjerne kontakt med oss med om hvilke fordeler din bedrift kan få med EDI og systemintegrasjon av forretningsystemer! Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som hjelper deg med å stille riktige spørsmål internt.

Det første trinnet er å kontakte oss

PostNord Strålfors er storleverandør av EDI-tjenester, og blant kundene våre finner du noen av markedets største bedrifter. Ta kontakt for mer informasjon om EDI-løsninger! 

Kontakt oss

EDI kundecase og fordypning

Nordea_16-9.jpg

HTML-faktura ble et enkelt valg for Nordea Finans

Nordea Finans sin store utfordring var å nå bredt ut til så mange kunder som mulig, til tross for de begrensninger som taushetsplikten innebærer. «HTML-faktura ble løsningen, og med faktura som en av våre viktigste kanaler, er dette en løsning som gjør at vi virkelig når kundene», forteller Anders Elgenberg, Senior Communication & Marketing Specialist i Nordea Finans.

Arbetsförmedlingen-1.jpg

Mer effektiv fakturahåndtering med EDI

Takket være EDI og systemintegrasjon fra PostNord Strålfors kan den svenske Arbetsförmedlingen enkelt utveksle elektroniske meldinger med sine 6000 leverandører – uansett hvilket system de bruker, og hvor i verden de befinner seg.

Pågen sin EDI-løsning

Pågen stiller høye krav til EDI

Les om de høye kravene Pågen stiller til EDI-løsningen sin for å kunne håndtere leveranser, flyter og fakturering til en rekke ulike systemer og  meldingsformater.

Relatert til EDI systemintegrasjon

16-9_webb-edi.jpg

Nett-EDI

Nett-EDI er en tjeneste for deg som vil tilby leverandører en måte å kommunisere med deg på elektronisk. Vi hjelper deg med å tilby leverandørene dine en ekstra tjeneste. Fordelene er mange – også for deg.

BIM-offentlig-sektor-16-9.jpg

Innføring av EHF 3.0

I 2019 innføres det europeiske direktivet (2014/55/EU) om den nye standarden for elektroniske handelsdokumenter, i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. Formatet PEPPOL BIS Billing 3 oppfyller den nye standarden. Formatet vil også gjelde Norge grunnet vår forpliktelse gjennom EØS-avtalen, og i Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0. 

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Mer effektive prosesser med EDI

Har du tenkt på hvordan bestillings-, innkjøps- og økonomiprosessene dine kan effektiviseres? Investering i et fleksibelt EDI -system kan være løsningen. Det gir raskt fordeler i form av høyere effektivitet og redusert administrasjon.

EDI og systemintegrasjon forretningssystemer. Få kontroll

Slik velger du leverandør

Du vil ha en partner eller leverandør som lever opp til forventningene dine. Erfaring, tekniske verktøy og støtte for ulike standarder er en fordel. Spesialkunnskaper om din bransje også. Alt handler om at du som kunde forventer en effekt av satsingen.