EDI og systemintegrasjon

Gjennom EDI og systemintegrasjon av forretningssystemer oppnår du bedre handelsflyt, skaper nye muligheter for kundedialog og markedskommunikasjon, får kontroll over transaksjonene, effektiviserer og skaper oversikt. Vi hjelper deg – basert på over 30 års erfaring.

Slik velger du leverandør Intervju med EDI-ekspert

Løsninger EDI systemintegrasjon av forretningsystemer

16-9_eInvoiceB2B.jpg

e-fakturaer til bedrifter og offentlig sektor

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer. Vi har levert strategisk bærekraftige e-fakturaløsninger for bedrifter og offentlig sektor i over 30 år. Et viktig stikkord i dag er også EHF (elektronisk handelsformat).

16-9_Onboarding.jpg

Onboarding-tjenester

Ved onboarding til EDI-basert ordrebehandling og fakturering ønsker du at handelspartnerne dine henger med. Onboarding-tjenestene våre gjør overgangen smidig, frigjør interne ressurser og sørger for at forretningene går som vanlig.

16-9_Illustration.jpg

Om våre EDI-løsninger

Vi har gitt løsningene våre innen EDI og systemintegrasjon tydelige navn. I tillegg har vi gruppert dem slik at vi raskt skal kunne finne riktig løsning i dialogen med kunder og prioritere riktig fra starten av.

EDI styrker handelsflyten

Tjenestene til PostNord Strålfors innenfor systemintegrasjon av forretningssystemer bygger på EDI. Transaksjonsflytene EDI-prosjekter håndterer skaper mer effektivt samarbeid mellom avdelinger og støtter og effektiviserer din virksomhet, samtidig som du får nye muligheter.

Det er ikke uvanlig at de første møtene fører til bekymring for eventuelle problemer og kostnader i forbindelse med en EDI-omstilling. Både for leverandører og kunder. Derfor kan det noen ganger være vanskelig å ta raske beslutninger om denne typen investeringer.

Hver transaksjon en mulighet for dialog

Bedrifter som har kommet et stykke på vei i digitaliseringen av handelsflyter, ønsker ofte å undersøke om det er mer de kan gjøre. Kan et system prate med et annet? Hva kan automatiseres? Det handler da om å definere alle flyter – og deretter utforske hva som er mulig.

Arbeidet med definisjoner er ekstremt viktig fordi en EDI-løsning håndterer bedriftens transaksjoner, som ordrer, ordrebekreftelser, lagerstatus, leveringsdatoer eller betalinger. 

Hver type transaksjon gir mulighet for dialog med kunden. Hvis du definerer alle disse mulighetene – og utnytter dem på riktig måte – har du mye å hente. Det kan dreie seg om noe så enkelt som bekreftelser og varslinger som øker tryggheten for kunden. Eller om å sende ut tilbud eller annen relevant informasjon på riktig tidspunkt.

Når du har full kontroll over transaksjonene dine, muliggjør du markedskommunikasjon basert på virkelige data og faktiske hendelser.

Kontroll over egen forretningsvirksomhet

Det hender at bedrifter havner i en situasjon der de parallelt bruker flere ulike systemer som håndteres av ulike leverandører. Resultatet blir ofte tapt oversikt og kompliserte interne prosesser for å få alt til å fungere som det skal. Da er det på tide å ta grep for å få tilbake oversikten og ta kontroll over egen virksomhet.

Det samme hender ofte hos myndigheter og kommuner, men da er det gjerne lovkrav eller ytre forandringer som gjør at man må handle.  

Kunnskap og erfaring

PostNord Strålfors har over 30 års erfaring med hvordan EDI kan påvirke bedrifter og virksomheter. Vi har veldefinerte Onboarding-tjenester som sørger for at handelspartnerne dine kan følge med uten problemer under omstillingen. 

Det starter med en samtale

Ta gjerne kontakt med oss med om hvilke fordeler din bedrift kan få med EDI og systemintegrasjon av forretningsystemer! Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som hjelper deg med å stille riktige spørsmål internt.

EDI kundecase og fordypning

16-9_pagens teaser_BIM-specific

Pågen stiller høye krav til EDI

Les om de høye kravene Pågen stiller til EDI-løsningen sin for å kunne håndtere leveranser, flyter og fakturering til en rekke ulike systemer og  meldingsformater.

Arbetsförmedlingen-1.jpg

Mer effektiv fakturahåndtering med EDI

Takket være EDI og systemintegrasjon fra PostNord Strålfors kan den svenske Arbetsförmedlingen enkelt utveksle elektroniske meldinger med sine 6000 leverandører – uansett hvilket system de bruker, og hvor i verden de befinner seg.

Relatert til EDI systemintegrasjon

16-9_webb-edi.jpg

Nett-EDI

Nett-EDI er en tjeneste for deg som vil tilby leverandører en måte å kommunisere med deg på elektronisk. Vi hjelper deg med å tilby leverandørene dine en ekstra tjeneste. Fordelene er mange – også for deg.

BIM-offentlig-sektor-16-9.jpg

Innføring av EHF 3.0

I 2019 innføres det europeiske direktivet (2014/55/EU) om den nye standarden for elektroniske handelsdokumenter, i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. Formatet PEPPOL BIS Billing 3 oppfyller den nye standarden. Formatet vil også gjelde Norge grunnet vår forpliktelse gjennom EØS-avtalen, og i Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0. 

16-9_edi-expert.jpg

Spørsmål til en EDI-ekspert

En av våre egne EDI-eksperter forteller om de  vanligste spørsmålene kundene våre har. Les hvordan det går til i virkeligheten når vi treffer kunder og diskuterer muligheter.

16-9_att_valja_leverantor.jpg

Slik velger du leverandør

Du vil ha en partner eller leverandør som lever opp til forventningene dine. Erfaring, tekniske verktøy og støtte for ulike standarder er en fordel. Spesialkunnskaper om din bransje også. Alt handler om at du som kunde forventer en effekt av satsingen.