EHF 3.0 innført som standard for elektroniske handelsdokumenter

EHF 3.0 er den norske referansen til standarden for elektroniske handelsdokumenter som ble innført i 2019 på bakgrunn av det europeiske direktivet (2014/55/EU). EHF 3.0-standarden blir blant annet brukt ved fakturering av offentlig sektor i hele Europa. 

EHF 3.0 er gjeldende standard for elektronisk faktura

EHF 3.0-fakturering kom i 2019 som følge av det europeiske direktivet (2014/55/EU) som ny standard for elektroniske handelsdokumenter. EHF 3.0 gjelder i første rekke fakturering av offentlig sektor i hele Europa. Formatet PEPPOL BIS Billing 3 oppfyller den nye standarden. Formatet gjelder også Norge grunnet vår forpliktelse gjennom EØS-avtalen. I Norge blir det nye formatet omtalt som EHF 3.0.

Hva er den viktigste endringen?

PostNord Strålfors er klare til å hjelpe eksisterende og nye kunder til å imøtekomme kravene til det nye formatet EHF 3.0. En av de viktigste endringene er en harmonisering av format og standarder for elektronisk fakturering i Europa. Dette innebærer at i stedet for at Norge har sitt eget format med lokale tilpasninger, så vil EHF 3.0-formatet være likt på tvers av Europa. Hensikten med dette er å lette mottak og utvekslingen av handelsdokumenter på tvers av de europeiske landene.

EHF 3.0-løninger for Norden og Europa

PostNord Strålfors har løsninger for å nå fakturamottakere utenfor Norge, og kan bruke EHF 3.0 for å sende til Sverige, Danmark, Finland og til resten av Europa. Slik kan virksomheter i mange land motta elektroniske fakturaer fra deg via ett kontaktpunkt hos oss. 

Det nye elektronisk faktura-formatet vil påvirke PostNord Strålfors` kunder. Hovedforskjellen mellom gammel og ny versjon av EHF, er at EHF 3.0 vil miste noen særnorske tilpasninger.  

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kommunisert disse endringene ved innføring av elektronisk faktura EHF 3.0:

 • Betalingsinformasjon.
 • Angivelse av merverdiavgift.
 • Endring i syntaksbinding.
 • Mindre bruk av attributter.
 • Endring i kodelister.

Elementer som fjernes som følge av EHF 3.0:

 • Leveringsinformasjon på linjenivå.
 • MVA.-beløp på linjenivå.
 • Kontraktstype.
 • Valutakurs/beregning ved faktura i en annen valuta enn NOK.
 • Produsent.

Nye muligheter med EHF 3.0: 

 • Flere eksplisitte referanser.
 • Alle adresser har 3 adresselinjer.
 • Navn på leveringsadresse.
 • Årsakskode fra mva fritak.

Ønsker du hjelp med EHF eller andre betalingsløsninger?
Ta kontakt med oss her