eFaktura B2B

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer til kunder inkludert offentlig sektor. Den reduserer administrasjonen, fjerner feilkilder og åpner opp for alle muligheter som følger med automatisering. 

Krav om e-faktura offentlig sektor (EHF)

PostNord Strålfors har eFaktura B2B-kunder fra alle bransjer og er en av Sveriges største leverandører av effektive EDI-tjenester. Når du har behov for å effektivisere håndteringen av e-fakturaer eller sikre at en ny løsning er strategisk bærekraftig, er det oss du skal prate med. Dette er en perfekt løsning for deg som er leverandør til offentlig sektor.

Det kan være mange grunner til at spørsmålet om eFaktura kommer opp. Kanskje er det en formattilpasning eller et lovkrav som ligger bak, men den vanligste grunnen er at kundene krever dette. Da trenger du en effektiv EDI-løsning med e-faktura for overhodet å kunne selge varene dine. 

Hvorfor eFaktura B2B fra PostNord Strålfors? 

Enkelte kunder vi møter, er allerede i ferd med å tilpasse systemene sine for effektiv, elektronisk fakturering, men har støtt på problemer underveis. Ulike handelspartnere har ulike systemer som prater forskjellige språk. Det kan være nødvendig å tilpasse informasjonen til ulike bransjer, kundeunike formater eller nasjonale og internasjonale standarder.

Med våre EDI-baserte løsninger når du alle handelspartnere – uansett hvor i verden de befinner seg, og uansett hvilken standard de benytter. Vi sørger for at informasjonen tilpasses riktig. Vi er selvsagt et tilgangspunkt i PEPPOL og kan håndtere både Tieke i Finland og NemHandel i Danmark.

Vi forstår helheten

Med PostNord Strålfors som digital partner får du ikke bare hjelp til å konvertere fakturaformater eller integrere systemer. Du får en partner som forstår alle trinn i komplekse handelsflyter og har erfaring med de veivalgene man står overfor. 

Vi har kunnskapen som hjelper deg med å identifisere kravene og forutsetningene for nettopp din e-fakturaløsning. Det gjelder både myke og harde krav. Om alt fra systemspesifikasjoner og systemkrav til å gi praktiske råd i implementeringsprosessen.

Du som har tenkt å satse på en eFakturaløsning, må være forberedt. Da unngår du problemer senere. Vi hjelper deg. 

Det er enkelt

Vår tjeneste er slående enkel. Den har utviklet seg og blitt finjustert over mange år, og vi kan raskt hjelpe deg i gang med en løsning som passer for deg.

Kontakt oss, så ser vi på mulighetene sammen

Du som vil utnytte potensialet med en digitalisert handelsflyt, bør kontakte oss. Et møte med oss koster ingenting og er helt uforpliktende.

Trenger du mer effektiv fakturering?
Vi har kunder fra alle bransjer og er en av Sveriges største leverandører av EDI-tjenester. Når du har behov for å forbedre håndteringen av eFakturaer eller sikre at en ny løsning er strategisk bærekraftig, er det oss du skal prate med. Ikke nøl med å ta kontakt.

Kontakt oss

 

Inspirasjon og fordypning

IKANO-bank_16-9.jpg

Rask og enkel plattform for digitale fakturaer

«Vi har har kjøpt omnikanalløsningen til PostNord Strålfors som sørger for at fakturaene havner der de skal basert på sluttkundenes ønsker», forteller Christian Gagnum, Head of Retail Partners & Direct to Consumer i Ikano Bank AB i Norge.

Håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører

Supplier eInvoice B2B

Dette er løsningen for deg som har behov for å håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører. Den gir stringens, enhetlighet og sparer tid. Alle data havner på ett sted, og det blir enklere å attestere fakturaene.

eOrder løsning håndtere innkommende ordre fra kunder. Order to cash

eOrder

eOrder er løsningen for å håndtere innkommende ordrer fra kunder. Løsningen hjelper deg med å få orden og effektivisere flyten i Order to Cash-prosessen.

eProcuremet løsning bedre ordrehåndtering P2P Purchase to Pay

eProcurement

Vår løsning eProcurement håndterer innkjøp fra leverandører. Det er løsningen for deg som trenger bedre ordrehåndtering i Purchase to Pay-prosessen (P2P).

Onboarding-tjenester EDI-basert ordrebehandling og fakturering. Gjør overgangen smidig

Onboarding-tjenester

Ved onboarding til EDI-basert ordrebehandling og fakturering ønsker du at handelspartnerne dine henger med. Onboarding-tjenestene våre gjør overgangen smidig, frigjør interne ressurser og sørger for at forretningene går som vanlig.