eOrder

Unngå tidkrevende manuell ordrehåndtering. eOrder automatiserer flyten av innkommende ordrer fra kundene, noe som gir en mer effektiv håndtering ved at du sparer tid og reduserer feilkilder.

Effektiviserer ordreinngangen

Med eOrder-tjenesten fra PostNord Strålfors vil du som kunde unngå ineffektive og tidkrevende manuelle ordresystemer. 

Det å manuelt måtte kontrollere tilgjengelighet og å legge inn eller besvare ordrer er ikke bare tidkrevende, det kan også føre til en rekke feilkilder som gir misfornøyde kunder og sviktende lojalitet, i tillegg til ekstraarbeid for ordreavdelingen. 

Effektivitet og kvalitet

Med eOrder kan all ordrehåndtering håndteres automatisk. Ditt produktregister kan sendes til kundene i en elektronisk priskatalog ved hjelp av EDI. Datakvaliteten sikres fordi katalogen alltid inneholder riktig artikkelnummer, riktig antall per forpakning, riktig pris m.m.

Det sørger for at du oppnår en effektiv ordrehåndtering: Ordrer mottas, føres automatiskinn i forretningssystemet og matches mot lagersaldo. Det sendes et ordresvar umiddelbart,med informasjon om hvilke varer kunden får, hvor mye han/hun får, og nøyaktig når varene vil bli levert. Ingen skrivefeil, ingen feilkilder. 

I stedet for å arbeide reaktivt kan din ordreavdeling i stedet arbeidet med salg og kundepleie. På den måten skaper eOrder stor verdi både for din bedrift og for dine kunder.

Leveringsvarsling

I eOrder-tjenesten inngår leveringsvarsling. Leveringsvarsling er viktig for å skape tydelighet og det oppfyllerkravene som bl.a. logistikkoperatører har når det gjelder håndtering av tredjepartslogistikk (3PL). De må nøye planlegge sin virksomhet og det skaper problemer hvis en levering ikke kan mottas.

De fleste av kundene dine har antagelig krav eller ønske om leveringsvarsling. Det gir tydelig informasjon om leveringer som kommer, og hva forsendelseninneholder. På den måten er man forberedt, og kan sørge for tilgjengelig plass ved ankomst.

Vi har inkludert leveringsvarsling i eOrder fordivi vet hvor viktig dette er for at hele ordrekjeden skal bli så smidig som mulig.

Vil du komme i gang med eOrder?
Dette er løsningen for deg som arbeider med ordrehåndtering i Order to Cash-prosessen. Har du behov for å effektivisere ordreprosessen mellom deg og kundene?

Kontakt oss

 
eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFakturaer til bedrifter og offentlig sektor

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer. Vi har levert strategisk bærekraftige eFakturaløsninger for bedrifter og offentlig sektor i over 30 år. Et viktig stikkord er også EHF (elektronisk handelsformat).

eProcuremet løsning bedre ordrehåndtering P2P Purchase to Pay

eProcurement

Vår løsning eProcurement håndterer innkjøp fra leverandører. Det er løsningen for deg som trenger bedre ordrehåndtering i Purchase to Pay-prosessen (P2P).

Håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører

Supplier eInvoice B2B

Dette er løsningen for deg som har behov for å håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører. Den gir stringens, enhetlighet og sparer tid. Alle data havner på ett sted, og det blir enklere å attestere fakturaene.