eProcurement

Effektiv ordrehåndtering som gjør kommunikasjonen til og fra leverandører er viktig for selskaper som jobber med innkjøp i Purchase to Pay-prosesser (P2P). Med eProcurement gjør du bedriften mer effektiv og du frigjør tid for parering. Du vet alltid hva som leveres, når det leveres og hvor mye som leveres.

eProcurement sikrer ordrer til leverandører og leveranser fra leverandører. Dette er løsningen for deg som jobber med innkjøp i Purchase to Pay-prosesser (P2P).

Relasjon med leverandører

eProcurement hjelper din innkjøpsorganisasjon med å være tydelig overfor leverandørene. Ordrene havner direkte i leverandørens forretningssystem, og ordresvaret du får i retur hjelper deg med å agere tidlig overfor andre leverandører eller om du må informere kunder hvis det skulle oppstå avvik.

Det å kunne automatisere innkjøp, få ordresvar og å kunne bestille resterende produkter hos en annen leverandør er smidig, og det fører til sterkt reduserte administrasjons- og kontrollkostnader.

Unngå tidkrevende håndtering

Tenk deg en situasjon der din bedrift har lagt inn en ordre på et visst antall varer fra en leverandør. I ordresvaret du mottar, står det at du bare kan få halvparten av disse til avtalt tid. Den andre halvparten kan først leveres fire dager senere.

Dette krever at du reagerer. Det kan føre til merkostnader og i verste fall til skuffede kunder som ikke får ønsket vare leverttil avtalt tid. Med mange varer og produkter i omløp kan situasjonen raskt bli uoversiktlig.

Med leveringsvarsling skapestydelighet med hensyn til lagerfunksjoner. Man får informasjon om at varer er på vei og nøyaktig hva som kommer. Informasjonen gjør at man kan forberede seg; kanskje man må klargjøre plass, plukke, eller bestille ekspresslevering av en kritisk artikkel til en kunde. Med ePrecurement-løsning kan også å dine systemer oppdatere leveringsmeldinger til kunder og lagersaldoen i en nettbutikk.

Løsningen er å automatisere

Med automatiserte ordrer og innkjøp slipper man overraskelser og dobbeltbestillinger. En eProcurement-løsning sørger for at dine innkjøp effektueres med stor pålitelighet, og det skaper tydelighet overfor dine utvalgte hovedleverandører. Med EDI blir virksomheten klar direkte mellom to systemer – uten feilkilder.

Priskataloger via EDI sikrer datakvaliteten

Det er svært viktig at dataene for artiklene du kjøper av din leverandør, faktisk stemmer.

Det må være riktig artikkelnummer, riktig antall artikler per forpakningsenhet, riktig pris osv. En elektronisk priskatalog koblet direkte til ditt forretningssystem sørger for effektiv innkjøpshåndtering.

eProcurement med EDI skaper verdi

Automatisering av ordreflyten ogleveringsvarsling gir stor verdi. Man får informasjon om hvordan, når, hvor mye og fra hvem alle leveranser kommer.

Men det er ikke bare den kraftig reduserte ordrehåndteringskostnaden som er gunstig: eProcurement skaper transparens og oversikt over tid. Innkjøpene kan avstemmes med bedriftens policy for innkjøp, miljøkrav, innhold osv. Budsjettet for innkjøp går i større grad til dine utvalgte leverandører som du har bedre avtaler med.

Den største effekten er at tregheten i ordrehåndteringen fjernes – du sparer tid ved at det går raskere fra en ordre gjennomføres til varen blir levert. I tillegg får du oversikt og sporbarhet, og kan lagre data om transaksjonene på en smart og sikker måte.

Har du spørsmål om eProcurement?
Har du spørsmål om eProcurement og vil vite mer om hva løsningen kan gjøre for deg? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss

 

Relaterte løsninger

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFakturaer til bedrifter og offentlig sektor

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer. Vi har levert strategisk bærekraftige eFakturaløsninger for bedrifter og offentlig sektor i over 30 år. Et viktig stikkord er også EHF (elektronisk handelsformat).

eOrder løsning håndtere innkommende ordre fra kunder. Order to cash

eOrder

eOrder er løsningen for å håndtere innkommende ordrer fra kunder. Løsningen hjelper deg med å få orden og effektivisere flyten i Order to Cash-prosessen.

Håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører

Supplier eInvoice B2B

Dette er løsningen for deg som har behov for å håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører. Den gir stringens, enhetlighet og sparer tid. Alle data havner på ett sted, og det blir enklere å attestere fakturaene.