Om våre løsninger

Vi har gitt løsningene våre innen Business Integration Management tydelige navn. I tillegg har vi gruppert dem slik at vi raskt skal kunne finne riktig løsning i dialogen med kunder og prioritere riktig fra starten av.

Hvorfor er denne grupperingen så viktig?

Våre tjenester og løsninger utgjør til sammen en matrise. På den ene siden har vi tjenester som forenkler kundens relasjon til egne leverandører. På den andre siden finner vi løsninger som forbedrer kundens relasjon til egne kunder. Ved hjelp av matrisen kan vi enkelt i fellesskap finne ut hvor de største utfordringene ligger. 

Noen synes kanskje at faktureringen er innfløkt. De synes det er tungvint å attestere og godkjenne fakturaer fra leverandører. I vår samtale med dem viser det seg at det i virkeligheten er datakvaliteten i ordrebehandlingen som er mangelfull, og at det er det vi skal prioritere.

Andre har kanskje jobbet med digital ordrebehandling lenge, men kan ikke motta elektroniske fakturaer. Iblant er årsaken så enkel som at avdelingene ikke har snakket sammen, eller at man ikke har betraktet transaksjonsflyten fra et helhetsperspektiv, 

Vanskelighetene oppstår i en viss fase av flyten, men effektene viser seg på litt lengre sikt.

Noen ganger må du kanskje ta en kostnad, til tross for at verdien tilfaller en leverandør eller kunde. På den annen side får du nesten alltid en verdi i retur. 

Vi skaper økt forståelse

Hvor ligger utfordringen? Hvor oppstår problemet? Hvem tilfaller verdien? Finnes det flere verdier som du ikke har tenkt på? Alle disse spørsmålene kan vi diskutere sammen for at du skal kunne ta kontroll over flyter og muligheter.

Vår tjenesteinndeling gjør det enklere å finne utfordringer og jobbe med de riktige tingene for å løse dem. Transaksjoner passerer mange avdelinger, og vi må prate med alle. Det positive er at det nesten alltid fører til økt forståelse mellom avdelingene. Og det er viktig for å få til en mer effektiv flyt. Det er nemlig den effektiviteten du som kunde tjener penger på.

Alle bedrifter er unike

Det finnes ingen standardløsninger for EDI. Det finnes imidlertid standarder og formater for meldinger, og vi håndterer selvsagt alle. Men i arbeidet med transaksjonsflyt er hver bedrift unik, med sine egne kunder og leverandører, noen ganger i nisjebransjer. Vi har løsninger som er fleksible nok til å kunne tilpasses din situasjon, og vi har metoder for raskt å finne den riktige.

Løsninger som støtter hverandre

På samme måte som e-fakturatjenestene henger sammen med ordrebehandlingen i kunderelasjonen, henger løsningene sammen også på leverandørsiden. De er sammenflettet og støtter hverandre. Hvis inndataene i ordreflyten holder høy kvalitet, blir det enkelt å ta hånd om faktureringen og attesteringen.

Kontakt oss

Det hele starter med en samtale. Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over flytene, både i relasjonen til kunder og til leverandører.

Kontakt oss