Onboarding EDI-tjenester

For deg som satser på EDI-basert ordrebehandling eller fakturering, er det viktig å påse at handelspartnerne henger med. Våre Onboarding-tjenester gjør overgangen smidig, frigjør interne ressurser og sørger for at forretningene går som vanlig.

Onboarding er en naturlig del av tilbudet vårt innen EDI og systemintegrasjon. Det er viktig å få med alle leverandører og kunder. Onboarding-aktivitetene kan gjennomføres i ulik grad og i ulike faser av et prosjekt. Nøkkelen for å lykkes er å være forberedt og planlegge i god tid.

Onboarding EDI som en del av forundersøkelsen

Et prosjekt starter alltid med en analysefase. Vi diskuterer utfordringer og definerer hvilken effekt kunden er ute etter å oppnå. Hvilke utfordringer skal du løse? Kanskje vil du sikre din egen produksjon og sørge for at underleverandører leverer alt til riktig tid. Bransjene varierer, det samme gjør forutsetningene. Men den ønskede effekten av prosjektet legges alltid til grunn.

Vi går gjennom kundenes og leverandørenes muligheter for tilknytning, undersøker hvor moden den aktuelle bransjen er og hjelper deg med å prioritere slik at du raskt får best mulig effekt av investeringen. Onboarding-prosessen kan altså være en del av forundersøkelsen i og med at løsningen senere kan bygges basert på hvordan handelspartnerne dine faktisk kommuniserer i dag. 

Hva er Onboarding?

Onboarding i sin enkleste form går ut på å finne ut i hvilken grad handelspartnere kan sende eller motta elektroniske dokumenter. Ofte handler det om å innhente informasjon fra dem, med det mål å sikre datakvaliteten. Iblant innebærer det at vi har en teknisk diskusjon med handelspartnerne for å hjelpe dem fremover. En del av Onboarding-prosessen kan også være å utarbeide og gjennomføre tester om dette skulle være nødvendig.

Vi hjelper deg

En av våre største fordeler er at vi kan håndtere denne prosessen for deg. Vi tar hånd om kontakten på oppdrag fra deg og tilknytter leverandørene dine, én etter én. Onboarding-prosessen planlegges nøye, kommuniseres tydelig og dokumenteres godt. Dine egne ressurser belastes ikke, og de kan fortsette å jobbe med det de skal.

Som en del av Onboarding-tjenestene har vi også et nettbasert verktøy. Med dette verktøyet kan vi ta rede på hvilke forutsetninger leverandørene og kundene har og hvordan de kan tilknyttes.

Alle handelspartnere har ulike forutsetninger

De som skal inngå i nettverket ditt, har ulike forutsetninger for å tilknytte seg. Store selskaper vil enkelt kunne tilpasse datafiler de sender, til det formatet du ønsker. Andre trenger formattilpasning av trafikken for å få det til. De har kanskje allerede et ERP-system som Hogia, Agresso, Oracle eller SAP. Styrken til PostNord Strålfors ligger i at vi løser alt dette med én og samme tekniske løsning. Vi innhenter kundens format og tilpasser det til dine behov.

For mindre leverandører har vi også en Nett-EDI-løsning. Dette er et nettgrensesnitt der de kan utføre både fakturering og ordrebehandling.

Alt dette til sammen gjør at Onboarding-tjenestene tar hånd om omstillingen raskt og effektivt. Alle kan henge med, og ingen blir stående igjen utenfor. Vi belaster heller ikke dine interne ressurser.

Vil du vite mer om onboarding EDI?
Planlegger du å forandre EDI-systemet, eller vil du utnytte flere muligheter? Har du spørsmål om Onboarding EDI-tjenestene våre eller vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss, så prater vi videre!

Kontakt oss

 

Tjenester og kundecase onboarding EDI

16-9_webb-edi.jpg

Nett-EDI

Nett-EDI er en tjeneste for deg som vil tilby leverandører en måte å kommunisere med deg på elektronisk. Vi hjelper deg med å tilby leverandørene dine en ekstra tjeneste. Fordelene er mange – også for deg.

Pågen sin EDI-løsning

Pågen stiller høye krav til EDI

Les om de høye kravene Pågen stiller til sin EDI-løsning for å kunne håndtere leveranser, flyter og fakturering til en rekke ulike systemer og meldingsformater.