Ordliste og forkortelser

EDI er et område der det vrimler av forkortelser og termer som det kan være vanskelig å holde fra hverandre. Ordlisten vår hjelper deg med å holde orden på begrepene.

Forretningsmelding

En forretningsmelding er en elektronisk overføring av en strukturert melding som har en gitt funksjon. Meldingen kan følge regelverket for EDIFACT og/eller XML.

EDI

Forkortelsen står for Electronic Data Interchange og er en standardisert, elektronisk og i stor grad automatisert informasjonsutveksling mellom forretningssystemer. Utvekslingen av informasjon er formatuavhengig, det vil si at den kan følge for eksempel EDIFACT eller XML.

4-corner model

En modell som beskriver de fire aktørene som er involvert i utvekslingen av elektroniske dokumenter: avsender, avsenders VAN-operatør, mottakers VAN-operatør og mottaker. 4-corner model er også hjørnesteinen i PEPPOL-nettverket.

CII

Cross Industri Invoice. Fakturaformat som er et av to obligatoriske mottaksformater for mottakere innen offentlig sektor i EU i henhold til EU-direktiv 2014/55/EU. Se også PEPPOL BIS Billing 3. 

e2b

Et norsk fakturaformat. Se også EHF.

EDIFACT

En EDI-standard som definerer hvordan et elektronisk dokument bygges opp, og hva det inneholder. Standarden er utarbeidet av The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business (UN/Cefact).

EDIFACT-melding

Det finnes over 200 EDIFACT-meldinger. Noen eksempler:

  • desadv – leveringsvarsel
  • invoic – faktura
  • ordchg – ordreendring
  • orders – ordre
  • ordrsp – ordrebekreftelse
  • pricat – pris- og artikkelliste
  • recadv – mottaksvarsel

EFH

EFH står for elektronisk fakturahåndtering og beskriver den interne håndteringen av en faktura i en elektronisk arbeidsflyt. Det kan være intern distribusjon av fakturaer, kontering, attestering og arkivering. 

EHF

Det vanligste formatet i Norge. Formatet håndterer de fleste meldingstyper, som katalog, ordre, ordresvar, faktura osv.
EHF 3.0 støtter den nye e-fakturastandarden som gjelder i EU. 

ebXML

Den anbefalte standarden for forretningsmeldinger fra UN/Cefact. Bygger på ebXML. Eksempler er kjernekomponenter (standardiserte forretningstermer), protokoll og sikkerhet (MSH) samt UMM (en modell for prosessbeskrivelse).

Fakturaportal

En tjeneste der leverandøren registrerer kundefakturaer via et nettskjema som deretter sendes elektronisk til kunden i et på forhånd avtalt format. Se også Nett-EDI.

Finvoice

Fakturaformat i Finland, hovedsakelig brukt for trafikk via finske banker.
Finvoice 3.0 støtter den nye e-fakturastandarden som gjelder i EU. 

GLN

Global Location Number, som er en internasjonal nummerserie fra GS1 for å identifisere parter og deres adresser. Nummerserier bestilles hos GS1 Sweden

GS1

GS1er en verdensomspennende og bransjenøytral organisasjon som drives på nonprofitbasis. Kjernevirksomheten er å utarbeide standarder som effektiviserer forretningsprosesser og forenkler handel globalt og lokalt. I Sverige har GS1 rundt 11 000 bedrifter og organisasjoner i ulike bransjer som kunder. GS1 Swedeneies av Dagligvaruleverantörers Förbundog Svensk Dagligvaruhandel, som også var med på å etablere EAN, forgjengeren til GS1. Validooer et heleid datterselskap av GS1 Sweden. 

NemHandel

Dansk infrastruktur for å finne mottakere av elektroniske dokumenter.

Nett-EDI

En løsning der den ene parten (ofte kjøperen) bruker en løsning for EDI-kommunikasjon (meldinger som genereres og mottas direkte i forretningssystemet), og den andre parten (ofte leverandøren) bruker et nettgrensesnitt til å sende forretningsmeldinger.

Nettportal

Nettportal er et bredt begrep for nettbaserte tjenester og kan omfatte ulike funksjoner, for eksempel en fakturaportal eller nett-EDI.

OIOUBL

Det vanligste formatet i Danmark. Formatet håndterer de fleste meldingstyper, som katalog, ordre, ordresvar, faktura osv.

OPEN PEPPOL

Medlemsorganisasjon som drives på nonprofitbasis og forvalter og utvikler PEPPOL. 

PEPPOL

Pan European Public Procurement OnLine. Infrastruktur for å finne mottakere og sende elektroniske dokumenter. Se også PEPPOL BIS.

PEPPOL BIS

Format innen PEPPOL. Formatet håndterer de fleste meldingstyper, som katalog, ordre, ordresvar, faktura osv. 

PEPPOL BIS Billing 3

Fakturaformat som er utarbeidet for å håndtere den nye e-fakturastandarden som gjelder i EU. Fakturaformatet er et av to obligatoriske mottaksformater for mottakere innen offentlig sektor i EU i henhold til EU-direktiv 2014/55/EU. PEPPOL BIS Billing 3 er det enkleste og vanligste av de to å benytte for avsendere.

Svefaktura

Det vanligste svenske fakturaformatet.

TEAPPSXML

Fakturaformat i Finland, hovedsakelig brukt for trafikk via VAN-operatører.
TEAPPSXML 3.0 støtter den nye e-fakturastandarden som gjelder i EU. 

Tieke

Finsk adresseregister som inneholder avsendere og mottakere for fakturaer.

UBL

Universal Business Language er en XML-basert standard for elektronisk utveksling av forretningsdokumenter. 

UN/Cefact

The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business(UN/Cefact) er FNs organisasjon for standardisering av prosesser, meldinger og protokoller som brukes ved elektronisk kommunikasjon mellom bedrifter. 

UNSPSC

United Nations Standard Product and Services Codes (UNSPSC) er en standard for klassifisering av produkter og tjenester. Den brukes til søk, sammenligning, innkjøp, kontering og statistikk. 

VAN

Value Added Network. Benevnelse på leverandører av formidlingstjenester for elektroniske dokumenter. Kalles også ofte for operatører.

XML

eXtensible Markup Language er en formatstandard fra W3C og brukes til å strukturere og håndtere informasjon uansett presentasjonsform. XML har imidlertid ikke noe standardisert innhold, noe som ble innført med ebXML.

Få hjelp av våre eksperter
Det starter med en samtale. Hvis du har spørsmål eller lurer på hvilke fordeler din bedrift kan få med EDI, er du velkommen til å kontakte oss. Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som hjelper deg med å stille riktige spørsmål internt.

Kontakt oss