Slik velger du leverandør

Det gjelder å forberede seg, ikke bare innenfor rammene for prosjektet, men allerede når du velger leverandør. Den du velger, blir ofte din partner for digitaliseringsspørsmål i fremtiden.

Kontakt oss

Alt handler om at du som kunde forventer en effekt av satsingen. Du vil ha en partner eller leverandør som lever opp til forventningene dine. Erfaring, tekniske verktøy og støtte for ulike standarder er en fordel. Spesialkunnskaper om din bransje også. Det avgjørende er imidlertid forståelsen av helheten.

Helhetssyn

Oppdragene vi får og gjennomfører sammen med kundene våre, starter alltid med en eller annen form for analyse. Formålet er å få oversikt over situasjonen som din bedrift befinner seg i. Kanskje produserer du varer innen teknologibransjen og er avhengig av leveranser for å kunne holde produksjonen i gang. Kanskje selger du varer til dagligvarebransjen. Eller kanskje du driver med noe helt annet.

Din EDI-leverandør vil stille deg de riktige spørsmålene for å få en forståelse av hvordan situasjonen for din bedrift ser ut. Hvor moden er din bransje for omstilling? Hvordan vil leverandører og kunder påvirkes? Hvilke rimelige muligheter finnes for å oppnå den ønskede effekten? Alt dette må din EDI-leverandør kunne forstå og diskutere. Du som kunde skal kunne føle deg trygg på at det som sies i samtalen, er troverdig.

Velg en erfaren partner

Planleggingen av en EDI-løsning dreier seg ikke bare om å ha tekniske kunnskaper til å håndtere digitale formater, eller bli enige om å integrere løsninger med eksisterende forretningssystemer. Leverandøren må forstå hele den komplekse handelsflyten som du opererer i. Hvert steg. Hvilke risikofaktorer finnes? Hva skjer hvis det oppstår problemer eller forsinkelser? Hvilke rammer må prosjektet holde seg innenfor?

PostNord Strålfors hjelper deg med å analysere situasjonen for din bedrift. Hvor moden er din bransje for omstilling? Hvordan vil leverandører og kunder påvirkes? Hvilke muligheter finnes for å oppnå ønsket effekt? Du som kunde skal være trygg på at leverandøren har satt seg godt inn i forutsetningene.

Et EDI-prosjekt påvirker de fleste avdelingene i bedriften. Den tekniske gjennomføringen berører selvsagt IT-avdelingen, men de store fordelene ligger i å løse utfordringene også for økonomiavdelingen, lageret og produksjonsavdelingen. Din EDI-partner må kunne føre dialog med alle avdelinger og ledergrupper – og lede prosessen fremover. Det krever forståelse av hvilke utfordringer som finnes, og kunnskaper om hvordan de kan løses.

Hvem er PostNord Strålfors?

Vi sier gjerne at vi er det naturlige valget som digitaliseringspartner. Vi har kunder fra alle bransjer og er en av Sveriges største leverandører av EDI-tjenester. Vår ekspertise er bygd opp over svært lang tid.

Vi arbeider med noen av Sveriges største bedrifter. Vi tror at det ikke bare er vårt brede løsningstilbud som tiltrekker kundene, men også vår erfaring og troverdighet. Alle situasjoner der vi har støtt på nye utfordringer, nye bransjer og nye forutsetninger, har resultert i solide kunnskaper innen alle typer problemløsing.

Vi tar ansvar for at det vi leverer, svarer til forventningene dine. Uansett om du er "avsender" eller "mottaker" og uansett om vi prater med bedrifter eller kommuner og myndigheter. Å levere riktig EDI-løsning går ut på å finne den beste veien for å oppnå den forventede effekten – alle sider tatt i betraktning. Og å implementere tekniske løsninger for å nå målet.

La oss innlede en dialog

Vi prater gjerne med deg om utfordringene du står overfor. Det koster ingenting å invitere oss til et møte, og du forplikter deg ikke til å kjøpe noe. Vi synes du skal kontakte oss for å være sikker på at du velger riktig vei. Det er en god måte å forberede seg på.

Vil du vite mer?
Planlegger du å forandre EDI-systemet, eller vil du utnytte flere muligheter? Har du spørsmål om Onboarding-tjenestene våre eller vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss, så prater vi videre.

Kontakt oss

 

Fordypning

Hvorfor trenger vi EDI-løsning? Hvorfor etablere EDI-løsning?

Hvorfor trenger jeg EDI?

Uansett om du er "selger" eller "kjøper" og uansett om du er interessert i å løse håndteringen av ordrer eller fakturering, så kan vi hjelpe deg. Dette sier vår ekspert om "hvorfor".

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Hvilke muligheter gir EDI?

Mindre lagerhold, færre feilkilder og mindre administrasjon. Med EDI blir bedriften mer effektiv, og personalet kan fokusere på de riktige tingene. EDI-løsningene våre støtter også transport- og logistikkflyten.

Komme i gang med EDI

Slik kommer du i gang

Hvert steg mot en mer digitalisert organisasjon med elektroniske flyter er positivt. Ikke vent med å begynne – jobb mer proaktivt enn reaktivt. Vår ekspert gir tips til grunnleggende ting å tenke på.