Den konkrete nytten

Mindre lagerhold, færre feilkilder og mindre administrasjon. Med EDI blir bedriften mer effektiv, og personalet kan fokusere på de riktige tingene.

Vår ekspert gir tips om ting du kanskje ikke har tenkt på.

Hvilke løsninger passer de ulike virksomhetene?

– Noen kunder har allerede satset mye på sine interne systemer, men vet ikke hvordan de skal håndtere datatrafikken til handelspartnernes systemer. Det kan være nødvendig å tilpasse informasjonen til ulike bransjestandarder, nasjonale standarder, kundeunike formater eller internasjonale standardformater. Med PostNord Strålfors' EDI-tjeneste kan en kunde nå alle handelspartnere, uansett hvor i verden de befinner seg, eller hvilken standard de bruker.

– Motiveringen til å ta i bruk en EDI-løsning kommer som oftest utenfra. En myndighet, kommune eller bedrift får nye krav som de må følge. Andre kommer til oss fordi de ikke er fornøyde med sin nåværende leverandør eller har problemer med å effektivisere prosesser. Etter en samtale med oss innser de raskt potensialet med en fullt digitalisert handelsflyt. 

Medfører EDI alltid en stor investering?

– Ikke nødvendigvis. Vi har kunder som prioriterer høy grad av automatisering av ordrer, kvitteringer, lagersaldo, inventering og fakturering for å oppnå kostnadseffektivitet. 
Slike kunder trenger en leverandør som tar hånd om hele EDI-flyten, og det kan vi hjelpe dem med.

Løsningene kan også være mindre og enkle. Felles for dem er at verdien alltid er mye større enn investeringen. Og den verdien holder seg over tid.

Hva er fordelene med å bruke riktig EDI-løsning?

– Det finnes ofte merkbare fordeler ved å bygge ut EDI-systemet, for eksempel mindre lagerhold, færre feilkilder og mindre administrasjon. Fremfor alt blir bedriften mer effektiv og kan fokusere på de riktige tingene. PostNord Strålfors' EDI-løsning støtter også transport- og logistikkflyten og spiller en viktig rolle i distribusjonskjeden for bedrifter med slik virksomhet. 

Hva er unikt med PostNord Strålfors' tilbud?

– Det er helt klart vår lange erfaring og våre kunnskaper om komplekse handelsflyter og hvordan de fungerer i praksis. Da snakker jeg både om B2B-bedrifters kundekommunikasjon og deres krav internt. EDI-løsninger kan hjelpe bedrifter med å posisjonere seg strategisk der de vil være.
Problemer løses ikke ved bare å konvertere ulike formater eller rent teknisk integrere en kundes system. Det handler om å forstå handelsflyten og ha erfaring med de organisatoriske utfordringene. Den kunnskapen har vi, og vi støtter deg i hele planleggingsfasen.  

Er EDI lett å integrere med andre systemer?

– PostNord Strålfors har flere løsninger som er enkle å bygge ut og integrere med andre systemer. Jeg vil også nevne at PostNord Strålfors er godt rustet for den pågående digitaliseringen, og at vi allerede er et tilgangspunkt i det europeiske e-handelsnettverket PEPPOL.

Hvilke omstillinger er nødvendige ved implementering av en EDI-løsning?

– Implementering av mindre EDI-systemer medfører ingen store omstillinger eller risikofaktorer. Derimot kan implementeringen være mer kompleks for større prosjekter med mange integreringer til ulike forretningssystemer, og når man vil utnytte hele styrken i en EDI-løsning med tanke på kunderelasjoner og markedsføring. 

– Denne typen virksomhet involverer alle deler av kundens organisasjon – fra IT til marked, økonomi og ledelse. For å få en smidig overgang må organisasjonen forberede seg og bestemme seg for hvilken retning de vil styre bedriften i. Riktig posisjonering er mange ganger avgjørende for om virksomheten skal kunne utvikles på best mulig måte i fremtiden. Her gir en fleksibel og riktig tilpasset EDI-løsning store konkurransefordeler.

Hvor begynner jeg hvis jeg er interessert i EDI?

– Kontakt oss hvis du er interessert i mulighetene EDI-løsninger åpner opp for. De fleste bedrifter vi innleder dialog med, har en tydelig forretningsstrategi, men trenger hjelp med å nå disse målene rent teknisk. Det hjelper vi dem med å utrede, for deretter å implementere EDI-løsningen slik at den fungerer med andre eksisterende systemer. Vi hjelper kunden hele veien.

Få hjelp av våre eksperter
Det starter med en samtale. Hvis du har spørsmål eller lurer på hvilke fordeler din bedrift kan få med EDI, er du velkommen til å kontakte oss. Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som hjelper deg med å stille riktige spørsmål internt.

Kontakt oss

 

Flere ekspertintervjuer

Hvorfor trenger vi EDI-løsning? Hvorfor etablere EDI-løsning?

Hvorfor trenger jeg EDI?

Uansett om du er "selger" eller "kjøper" og uansett om du er interessert i å løse håndteringen av ordrer eller fakturering, så kan vi hjelpe deg. Dette sier vår ekspert om "hvorfor".

Komme i gang med EDI

Slik kommer du i gang

Hvert steg mot en mer digitalisert organisasjon med elektroniske flyter er positivt. Ikke vent med å begynne – jobb mer proaktivt enn reaktivt. Vår ekspert gir tips til grunnleggende ting å tenke på.