Slik kommer du i gang

Hvert steg mot en mer digitalisert organisasjon med elektroniske flyter er positivt. Ikke vent med å begynne – jobb proaktivt, ikke reaktivt. Vår ekspert gir tips til grunnleggende ting å tenke på.

Hva er det første trinnet for å komme i gang?

– Det første trinnet er å kontakte oss i PostNord Strålfors. Vi tilbyr gratis rådgivning til alle som er interessert i EDI. Det innebærer at vi sammen diskuterer din virksomhets behov og utfordringer og hva vi kan bidra med for å løse dem. Under rådgivningen deler vi av vår erfaring og kunnskap, helt kostnadsfritt!

– Så å si alle bedrifter og organisasjoner har en langsiktig strategi med forretningsmål eller andre mål for virksomheten. Vi har kunnskapen og metodene for å omsette disse målene til praktiske handlingsplaner. Med vår lange EDI-erfaring kan vi anbefale riktig løsning for hver enkelt kunde og situasjon, og påse at gjennomføringsplanen står i rimelig forhold til den daglige driften. Det endelige målet er alltid effektivitet og forretningsverdi.

Er det mulig å starte i liten skala og senere bygge ut EDI-løsningen? 

– Hvert steg mot en mer digitalisert organisasjon med elektroniske flyter er positivt. Med PostNord Strålfors' EDI-løsning kan du starte i liten skala og deretter utvide løsningen. 

– Du bør imidlertid alltid spørre deg selv hva du ønsker å oppnå med forandringen, slik at du jobber mer proaktivt enn reaktivt. Digitaliseringsprosjekter iverksettes ofte for å løse et problem. Vi foretrekker heller at prosjektene er proaktive.

– Etter en dialog med oss velger mange bedrifter og organisasjoner å benytte seg av alle mulighetene som følger med et fleksibelt EDI-system. Det er hensiktsmessig av flere grunner. Blant annet går prosjektet over fra å være noe kostbart og nødvendig til å bli et kommersielt prosjekt som tydeliggjør virksomhetens mål. 

Hva er de vanligste spørsmålene PostNord Strålfors bidrar til å avklare?

– Det er viktig å diskutere alle variabler helt fra starten av. En organisasjon eller bedrift påvirkes i ulik grad av digitaliseringen, avhengig av målsetting. Du må alltid regne med en eller annen form for integrering av egne systemer. Derfor foretar vi først en vurdering sammen.

– Hvilke løsninger du deretter velger å implementere, avhenger av hva du skal bruke EDI til. Sammen kommer vi frem til hvordan løsningen skal fungere, og hvordan den skal integreres med eksisterende systemer i virksomheten. Vi blir dermed kundens sparringpartner i spørsmål om økonomisk langsiktighet, markedsføring, forretningsverdi og strategi.

– Vi kan også tilby flere tilleggstjenester, for eksempel vår anerkjente Onboarding-tjeneste, som gjør det lettere for kundene og leverandørene dine å tilpasse seg omstillingen.

– Vi kan også tilby flere tilleggstjenester, for eksempel vår anerkjente Onboarding-tjeneste, som gjør det lettere for kundenes underleverandører å tilpasse seg omstillingen. Vi kan også hjelpe deg med å få en mer personlig tilpasset og effektiv kundekommunikasjon.

Få hjelp av våre eksperter
Det starter med en samtale. Hvis du har spørsmål eller lurer på hvilke fordeler din bedrift kan få med EDI, er du velkommen til å kontakte oss. Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som hjelper deg med å stille riktige spørsmål internt.

Kontakt oss

 

Flere ekspertintervjuer

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Hvilke muligheter gir EDI?

Mindre lagerhold, færre feilkilder og mindre administrasjon. Med EDI blir bedriften mer effektiv, og personalet kan fokusere på de riktige tingene. EDI-løsningene våre støtter også transport- og logistikkflyten.

Hvorfor trenger vi EDI-løsning? Hvorfor etablere EDI-løsning?

Hvorfor trenger jeg EDI?

Uansett om du er "selger" eller "kjøper" og uansett om du er interessert i å løse håndteringen av ordrer eller fakturering, så kan vi hjelpe deg. Dette sier vår ekspert om "hvorfor".