Supplier eInvoice B2B

Dette er løsningen for deg som har behov for å håndtere innkommende elektroniske fakturaer fra leverandører. Den sikrer høy datakvalitet, enhetlighet og effektivitet. Alle data havner på ett sted, og det blir enklere å attestere fakturaene.

Supplier eInvoice B2B håndterer innkommende e-fakturaer fra underleverandører. Løsningen sørger for at fakturaene inneholder kvalitet i dataene, og fakturaene kan integreres med egne rutiner, gjennomgås, godkjennes og attesteres automatisk.

Digitalisering muliggjør automatisering

Manuell gjennomgang og mottak av leverandørfakturaer tar tid og er ressurskrevende. PDF-filer, papirfakturaer eller skannede dokumenter må håndteres manuelt. Det skal utføres kontroller, ordrer skal sjekkes og fakturaer attesteres.

Med en automatisert flyt vil du raskt se resultater – både i organisasjonen og på bunnlinjen. PostNord Strålfors Supplier eInvoice B2B håndterer innkommende e-fakturaer fra underleverandører og sørger for at fakturaene inneholder riktige data og riktig informasjon. Fakturaene integreres med bedriftens rutiner, og de gjennomgås, godkjennes og attesteres automatisk.

PostNord Strålfors hjelper deg med å få hele systemet på plass. Mangebedrifter har allerede kommet i gang med ordrehåndtering via EDI, men noen selskaper har ventet med å kreve at innkommende fakturaer skal være elektroniske. Historisk sett har det vært ulike regler eller standarder for hvordan formatene skal utformes, og det kan være dyrt å spesialutvikle 1-1-forholdene mellom kunde og leverandør.

Slik kommer du i gang

Vi starter prosessen med å finne ut hvilke forventninger du har til løsningen. Hvilke problemer ønsker du å løse? Hvordan er modenheten i din bransje for å jobbepå denne måten? Hvordan skal leverandørene deres prioriteres for å oppnå best mulig effekt av investeringen?

PostNord Strålfors har alle nødvendige verktøy, men det er først når forventningene og forutsetningene er avklart, at vi kan finne ut hvordan løsningen skal utformes.

Løsningen og leverandørene

Overgangen til å motta elektroniske fakturaer påvirker andre systemer i virksomheten. Spesifikasjon, integrasjon og utvikling venter. Hvorvidt løsningen lykkes, avhenger av hvordan og om du får med deg leverandørene i prosessen. Våre Onboarding-tjenester er derfor tett forbundet med dette arbeidet. En smidig onboarding gir minimale forstyrrelser i det daglige arbeidet, noe som sparer tid og penger for alle parter.

Onboarding er avgjørende

Vi kontakter dine leverandører en etter en og gjennomgår hvordan og på hvilken måte de kan sende elektroniske fakturaer. Våre løsninger håndterer alle standarder og leverer data til ditt system slik du vil ha dem. Hvis kunden ønsker å kunne sende e-fakturaer i et eget unikt format, blir vi enige om dette før vi påtar oss oppgaven.

PostNord Strålfors’ tjeneste Supplier eInvoice B2B er løsningen som håndterer innkommende elektroniske fakturaer fra dine leverandører. Det er sammen med våre Onboarding-tjenester og noen ganger web-EDI at gevinsten skapes.

Få vite mer om Supplier eInvoice B2B!
Har du behov for bedre orden i dine innkommende fakturaer fra underleverandører?  Har du behov for å sikre kvaliteten på dataene før de havner i de andre av virksomhetens forretningssystemer? Kontakt oss, så tar vi en prat om det.

Kontakt oss

 
eProcuremet løsning bedre ordrehåndtering P2P Purchase to Pay

eProcurement

Vår løsning eProcurement håndterer innkjøp fra leverandører. Det er løsningen for deg som trenger bedre ordrehåndtering i Purchase to Pay-prosessen (P2P).

eOrder løsning håndtere innkommende ordre fra kunder. Order to cash

eOrder

eOrder er løsningen for å håndtere innkommende ordrer fra kunder. Løsningen hjelper deg med å få orden og effektivisere flyten i Order to Cash-prosessen.

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFakturaer til bedrifter og offentlig sektor

eFaktura B2B er løsningen for deg som håndterer utgående fakturaer. Vi har levert strategisk bærekraftige eFakturaløsninger for bedrifter og offentlig sektor i over 30 år. Et viktig stikkord er også EHF (elektronisk handelsformat).