Å jobbe bærekraftig

Vi bryr oss. Å integrere bærekraftsaspekter i hele vår virksomhet er bra for kunder, ansatte, eiere og samfunnet.

Les mer
Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

Miljøansvar

PostNord Strålfors har i kraft av sin størrelse et stort ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

sustainability-13.jpg

Sosialt ansvar

Det er viktig for PostNord Strålfors å engasjere seg i lokalsamfunnene der vi arbeider. Vi støtter aktivt prosjekter innen sport og kultur, særlig for barn og unge.

sustainability-09.jpg

Ansvarlig virksomhet

I våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) er det fastsatt regler for atferd i konsernet på de områdene som er viktigst for oss for å kunne drive en bærekraftig virksomhet.

sustainability-12.jpg

Vi oppfyller dine behov og kvalitetskriterier

Vi inviterer våre kunder løpende til dialog for å overgå deres forventninger, og tilfredsheten måles regelmessig.

sustainability-11.jpg

Bærekraftig arbeidsgiver

PostNord Strålfors har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har et helhetlig syn på helse, der både fysisk, psykisk og sosial trivsel er viktige faktorer.

sustainability-16.png

FNs verdensmål for bærekraftig utvikling

FN har vedtatt en dagsorden bestående av 17 verdensmål for bærekraftig utvikling. De mest relevante målene for PostNord Strålfors er nummer 5, 7, 8, 11 og 13.

«Det er avgjørende både for planeten og for vår suksess at vår virksomhet er bærekraftig. Det påvirker arbeidet på alle plan.»

FN definerer bærekraftig utvikling som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Klimaendringene er reelle, og vi må alle intensivere innsatsen og revurdere våre prosesser og vår praksis.

Virksomheter som klarer å tilpasse seg endringer best, vil oppnå de største fordelene i årene som kommer.

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk. En bærekraftig virksomhet gir ikke bare fordeler for oss, men også for våre kunder, som ofte har høye miljømål.

Endring gjennom innovasjon

Allerede i 1988 introduserte vi det klorfrie papiret «Strålfors noll» for å redusere vår bruk av kjemikalier, og i 1997 var vi en av de første virksomhetene som fikk det nordiske miljømerket (Svanemerket).

Vi mener at smartere og mer effektive kommunikasjonstjenester bidrar til å skape en renere fremtid. Vi ser allerede nå hvordan våre kunders miljøpåvirkning reduseres som følge av digitalisering og mindre printvolumer.

Våre mål

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Det overordnede miljømålet er at virksomheten skal være fossilfri innen 2030.

Års- og bærekraftsrapport 2023

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft. PostNords bærekraftsrapport dekker sosiale, miljømessige og økonomiske resultater samt viktige temaer i 2023.

Last ned rapporten
Sustainability-report-2024.jpg