Ansvarlig virksomhet

I våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) er det fastsatt regler for atferd i konsernet på de områdene som er viktigst for oss for å kunne drive en bærekraftig virksomhet.

sustainability-09.jpg

I våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) er det fastsatt regler for atferd i konsernet på de områdene som er viktigst for oss for å kunne drive en bærekraftig virksomhet. PostNord har nulltoleranse for bestikkelser og andre former for korrupsjon, f.eks. hvitvasking av penger. Alle former for markedsaktiviteter/representasjon skal være i samsvar med interne regler, god forretningsskikk og lovgivningen som gjelder på markedene der vi opererer.

Overholdelse av lover og forskrifter

PostNord følger alle relevante regnskapsregler og oppfyller alle relevante rapporteringskrav. Vi følger f.eks. de internasjonale regnskapsstandardene  (ifrs.com),, og bærekraftsrapporten utarbeides i samsvar med GRI-retningslinjene (GlobalReporting.org)

Varslerordning

En av måtene som PostNords overholdelse av regler sikres på, er via PostNords spesielle varslerordning. Den gjør det mulig å anonymt rapportere om eventuelle mistanker om visse former for overtredelser.

Overholdelse av lover og forskrifter

PostNord har nulltoleranse for bestikkelser og andre former for korrupsjon, f.eks. hvitvasking av penger. Alle former for markedsaktiviteter/representasjon skal være i samsvar med interne regler, god forretningsskikk og lovgivningen som gjelder på markedene der vi opererer.