Bærekraftig arbeidsgiver

PostNord Strålfors har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har et helhetlig syn på helse, der både fysisk, psykisk og sosial trivsel er viktige faktorer.

sustainability-11.jpg

Sikkerhetsevalueringer

PostNord Strålfors arbeider med kartlegging og risikoanalyser for å håndtere og minimere risikoer på arbeidsplassen og hindre yrkesskader og sykdom. I alle avdelinger føres det et kontinuerlig tilsyn med lokaler, maskiner og arbeidsstasjoner, samtidig som det gjennomføres andre beskyttelsestiltak.

Arbeidsvilkår

Alle våre medarbeidere har rett til å melde seg inn i foreninger og organisasjoner og til å organisere seg i fagorganisasjoner. Vi respekterer retten til kollektive forhandlinger og retten til å underskrive kollektivavtaler. Kravene i ILOs kjernekonvensjoner skal overholdes dersom de går lenger enn nasjonal lovgivning.

Mangfold, likhet og inkludering

PostNords arbeid for likestilling og mangfold tar utgangspunkt i at menneskers forskjeller bidrar til å gjøre en arbeidsplass attraktiv og dynamisk. Alle medarbeidere har rett til å bli respektert. Ingen medarbeidere skal krenkes, diskrimineres eller trakasseres på noen måte, av noen grunn eller i noen sammenheng.

Initiativet Move – Change for Diversity har som formål å sette fokus på mangfold i hele PostNord-konsernet.

For å øke likestillingen ble det i 2010 besluttet at 40 prosent av PostNord-konsernets sjefer og ledere skal være kvinner. PostNord Strålfors nådde det målet i 2017. Det ble nådd ved å utlyse lederstillinger både internt og eksternt og med ambisjonen om at det ved all rekruttering skal være både kvinner og menn blant sluttkandidatene.