Vi oppfyller dine behov og miljøkriterier

PostNord Strålfors har i kraft av sin størrelse et stort ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

PostNord Strålfors har i kraft av sin størrelse et stort ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

PostNord Strålfors arbeider for hele tiden å øke kapasitetsutnyttelsen i den fysiske og digitale produksjonen ved å optimalisere prosessflyten, materialbruken, avfall og transport etter Lean-metoden.

Det medfører et stort miljømessig ansvar å være ledende innen fysisk og digital kommunikasjon og å tilby kundene løsninger og tjenester på høyt nivå.

PostNord Strålfors har med sin omfattende erfaring med systematisk miljøarbeid skapt stor bevissthet rundt og en stabil plattform for ytterligere utvikling frem mot høyere bærekraftsmål.

Vi fokuserer på følgende områder for å redusere vår klimapåvirkning:

  • PostNord Strålfors optimaliserer produksjonen og gjennomfører effektiviseringstiltak for å redusere behovet for lokaler.
  • Vi bruker energiundersøkelser, målstyring og teknologi som virkemidler for å redusere energiforbruket.
  • Tiltakene omfatter bevegelsesstyrt belysning, LED-teknologi, moderne ventilasjon og oppgraderte hurtiglukkende dører/porter.