Vi oppfyller dine behov og kvalitetskriterier

Vi leverer løsninger og tjenester som oppfyller kunders og interessenters behov og krav, takket være et systematisk kvalitetsarbeid og en kontinuerlig forbedringstilnærming og -kultur.

sustainability-12.jpg

Vi har omfattende kompetanse innen en rekke Excellence-modeller – en kompetanse vi bruker til å utvikle og forbedre arbeidsmetoder og oppfylle kundenes forventninger.

I samarbeid med deg kan vi utarbeide den best mulige teknologiske løsningen ut fra et kvalitetsperspektiv. Den kontinuerlige forbedringen av våre arbeidsmetoder sikrer samtidig en hensiktsmessig og effektiv kvalitet og kvalitetsstyring.

For å oppfylle våre kvalitetskriterier utvikler vi medarbeidernes kunnskap og kompetanse kontinuerlig.

PostNord Strålfors' virksomhet er sertifisert i henhold til de nyeste standardene innen både kvalitet og miljø. Våre kunders tilfredshet blir målt, evaluert og fulgt opp kontinuerlig.