Sertifikater

PostNord Strålfors følger lovene og kravene som gjelder i de respektive land. Utover disse minimumskravene har de ulike virksomhetene mange varierende krav fra kunder og standarder å leve opp til. Nedenfor presenterer vi noen sentrale sertifikater som PostNord Strålfors' ulike virksomheter innehar.

Nedenfor presenteres sentrale sertifikater i PostNord Strålfors ' ulike virksomheter.

Certifikat Norge Sverige Danmark Finland
ISO 9001 X X X X
ISO 14001 X X X X
ISO 27001 X X* X** X
Nordic Ecolabel License   X   X
Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System   X    
FSC Certificate   X    

* for Ljungby, Rosersberg og Malmö-anlegget i Sverige
** for Input Management Operations i Danmark

ISO 9001 er en internasjonalt akseptert standard for kvalitetsledelse. ISO 9001 bygger på åtte prinsipper: lederskap, kundefokus, prosessorientering, systemtilnærming til ledelse, medarbeidernes engasjement, faktabaserte beslutninger, gjensidig fordelaktige relasjoner til leverandører og kontinuerlige forbedringer (sertifikat).

ISO 14001 er en internasjonalt akseptert miljøledelsesstandard. Sertifiseringen bekrefter at vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning, og at vi alltid prøver å forbedre miljøet gjennom et kontinuerlig arbeid (sertifikat).

ISO 9001 og ISO 14001, vedlegg nr. 2517 er en sammenstilling av sitene som inngår i sertifikatene (sertifikat).

Nordisk miljømerkingslisens er en nordisk miljøstandard for å sikre varer og tjenesters miljøpåvirkning i hele livssyklusen fra råvare til avfall i tillegg til at den stiller krav til funksjon og kvalitet.

Nordic Ecolabel license for Ljungby, Rosersberg, Vantaa (certificate in English).

ISO 27001 PostNord Strålfors AS (Norge) er sertifisert innen informasjonssikkerhet (ISO 27001). Dette gjelder også Ljungby-anlegget i Sverige som inkluderer IT og Input Management Operations i Danmark. For PostNord Strålfors Norge omfatter sertifiseringen dataprosessering for fysiske og digitale kundekommunikasjonsløsninger samt elektronisk arkivering. Produksjonslokalet er i tillegg sertifisert innen printproduksjon og fulfillment services (lagring, plukk og pakk, forsending). ISO27001 Certificate in English

ISO 27001, vedlegg nr. 2573 er en sammenstilling av sitene som inngår i sertifikatene (sertifikat).

FSC-sertifikat – FSC er en uavhengig internasjonal medlemsorganisasjon. FSC oppmuntrer til miljøvennlig, samfunnsnyttig og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger gjennom sitt sertifiseringssystem FSC (certificate in English).