Vilkår og materiale

På denne siden kan du laste ned PDF-dokumenter med generelle og særskilte produktvilkår samt teknisk dokumentasjon.

Kundevilkår

Alminnelige Vilkår  
   
PostNord Strålfors Generelle Vilkår (PNSGV), norsk tekst 2024-01-01
PostNord Strålfors General Terms (PNSGTC), English text 2024-01-01
   
Særskilte Vilkår  
Cards, norsk tekst 2017-01-01
Cards, English text 2017-01-01
Dynamic Communication, norsk tekst 2018-01-01
Dynamic Communication, English text 2018-01-01
eArchive, norsk tekst 2018-01-01
eArchive, English text 2018-01-01
EDI, norsk tekst 2021-01-01
EDI, English text 2021-01-01
eInvoice B2C, norsk tekst 2021-01-01
eInvoice B2C, English text 2021-01-01
Email and SMS, norsk tekst 2021-01-01
Email and SMS, English text 2021-01-01
Graphic Services, English text 2011-01-01
Mobilfaktura, English text 2018-01-01
Mobilfaktura, norsk tekst 2018-01-01
Print and Enclosing, norsk tekst 2017-01-01
Print and Enclosing, English text 2017-01-01
Graphic Services, norsk tekst 2011-01-01
WeMail, norsk tekst 2021-01-01
WeMail, English text 2021-01-01
Input Management, norsk tekst 2023-01-01
Input Management, English text 2023-01-01
Mobile Payment, norsk tekst 2023-01-01
Mobile Payment, English text 2023-01-01

Teknisk dokumentasjon

Nedenfor finner du PostNord Strålfors' tekniske støttedokumenter for tjenester, service og virksomhet. Dokumentene oppdateres kontinuerlig, så kom tilbake med jevne mellomrom.

Direktiv for bilagsproduksjon  

Instructions Inserts, norsk tekst

2012-01-01

Instructions Inserts, English text

2012-01-01

Andre dokument

Redegjørelse for likestilling
Redegjørelse jf. Åpenhetsloven