Omnikanal – la kundene velge kanal for kommunikasjon

Omnikanal innebærer at kundene selv får bestemme i hvilken kommunikasjonskanal de vil kommunisere . Med omnikanal kommuniserer dere med andre ord på kundens premisser. Derfor gir omnikanal bedre dialog og resultater i alle typer kommunikasjon. 

Omnikanal møter digitaliseringens nye krav

Digitaliseringen påvirker oss alle – hvordan vi opptrer som forbrukere, hvilke krav vi stiller til kommunikasjon, og hvordan vi kjøper produkter og tjenester. Det er helt klart at forbrukerne forventer seg mer og personlig kommunikasjon i de kanalene som passer dem, når det passer dem. De forventer omnikanal.

Ny teknologi leder til nye ideer, rask konkurranse og disruptive forretningsmodeller. Dette stiller krav, men skaper samtidig en rekke nye muligheter for moderne bedrifter og virksomheter. Én innsikt er imidlertid viktigere enn noen annen: Vi kan ikke fortsette som vi alltid har gjort uten å vektlegge omnikanal. 

Det er flere grunner til dette:

  • Digitalisering betyr økt konkurranse, og det finnes ikke lenger noe sikkert hjemmemarked. Forretningsmuligheter oppstår overalt, hele tiden.
  • Digitalisering er transparens, og kunden bestemmer. Kundene forventer seg fra nå av høyeste kvalitet, og de vil alltid sammenligne dine leveranser med de aller beste.
  • Digitalisering er innsyn og kontekst. Derfor må fremtidens forretninger være bærekraftige og rettferdige. Alt dreier seg om tillit og pålitelighet.

Kundene bestemmer med omnichannel-løsninger

All vellykket kommunikasjon i dag er forbrukerdrevet. Alle forbrukere har ulike preferanser, holdninger og digital modenhet. Derfor er det så viktig med omnichannel kommunikasjon.

Vi vet at 77 % av alle i Norden selv ønsker å kunne velge hvordan de kommuniserer med bedrifter og myndigheter. Og at ingen enkeltkanal passer for alle forbrukere eller alle typer kommunikasjon.

Vi vet også at ingen enkeltkanal passer for alle forbrukere eller alle typer kommunikasjon. Du trenger omnichannel for å kunne kommunisere konsekvent, autentisk og effektivt i alle kanaler.

Med Omnikanal kan kundene dine:

  • selv velge kommunikasjonskanal
  • motta informasjon på den måten de foretrekker å være i dialog med deg
  • få relevant informasjon til rett tid
  • lese informasjon fra deg når og der det passer dem

Vi tilrettelegger omnikanal i praksis

For å kunne gjøre bedre og smartere forretninger må du kommunisere i Omnikanal. Den store utfordringen ligger i å tilpasse seg mottakerne og gi kundene den opplevelsen de forventer, både i fysiske og digitale kanaler. Det kan vi hjelpe deg med.

PostNord Strålfors håndterer 466 millioner papirbrev og 488 millioner digitale meldinger i Norden hvert år – i alle kanaler. Vår styrke er at vi kan håndtere store mengder variable data og gjøre all kommunikasjon attraktiv for den enkelte mottaker. Vi tenker alltid omnikanalløsninger. Vi er Omnikanal.

Omnikanal-analyse

Vi hjelper deg med å analysere data og deretter spre informasjonen i flere kanaler. Toveiskommunikasjon mellom deg og kundene dine er også mulig. Du kan for eksempel sende en avtale til en digital postkasse og la mottakeren signere den og sende den tilbake.

Alle PostNord Strålfors' omnikanalløsninger støtter kommunikasjon i omnikanal. Med oss som digital partner kan du la kundene bestemme.

Vil du vite mer om Omnikanal?
La ekspertene våre hjelpe deg med å analysere kundedata og påse at kommunikasjonen med den enkelte kunde foregår på den måten kunden selv ønsker.

Kontakt oss

 

Kunder som har PostNord Strålfors som sin digitale partner

Nordea_16-9.jpg

HTML-faktura ble et enkelt valg for Nordea Finans

Nordea Finans sin store utfordring var å nå bredt ut til så mange kunder som mulig, til tross for de begrensninger som taushetsplikten innebærer. «HTML-faktura ble løsningen, og med faktura som en av våre viktigste kanaler, er dette en løsning som gjør at vi virkelig når kundene», forteller Anders Elgenberg, Senior Communication & Marketing Specialist i Nordea Finans.

16-9_Kraftringen2.jpg

Kraftringen kjøpte en tjeneste – og fikk mangedobbelt tilbake

PostNord Strålfors har vært Kraftringens samarbeidspartner for fakturalevering og andre utsendelser i omnikanal, men er også en aktiv støtte i digitaliseringsprosessen.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft – en digital suksesshistorie

Skellefteå Kraft har foretatt en imponerende digital reise. Tross store utfordringer har de i dag en effektiv virksomhet med kanskje Sveriges beste kundeservice innen energibransjen. – Uten PostNord Strålfors’ kundefokus hadde vi aldri kommet så langt som dette, sier Eva-Lena Berglund, sjef for fakturering.

Canal-digital_16-9.jpg

Canal Digital satser på dynamisk innhold

Persontilpassede utsendelser og responsive fakturaer fra PostNord Strålfors øker treffsikkerheten. – Vi legger bort klønete formater som pdf, og åpner for at kundene kan finne informasjon fra oss i den kanalen og på den plattformen de foretrekker, forklarer Fredrik Welin.

Les mer om våre løsninger

16-9-input-management.jpg

Dokumenthåndtering effektiviserer administrasjonen

Dokumenthåndtering fra PostNord Strålfors distribuerer innkommende kommunikasjon sikkert og automatisk. Fra alle kanaler, frem til riktig mottaker og IT-system. Løsningen behandler både fysisk og digital kommunikasjon i en effektiv prosess. Dermed kan du sette ressursene inn på å bruke og behandle informasjonen, fremfor på logistikken. Du sparer dyrebar tid på administrasjon, kutter kostnader og gjør kundeopplevelsen bedre.

Dynamic-Communication-16-9_NY.jpg

Utgående distribusjon

Kommuniser i den fysiske eller digitale kanalen som kunden selv velger. Med vår Utgående distribusjon-tjenester sikrer du at informasjonen når frem. Og du får mer fornøyde kunder.

16-9-business-integration-management.jpg

EDI og systemintegrasjon

Gjennom EDI og systemintegrasjon får du bedre handelsflyt, skaper nye muligheter for kundedialog, effektiviserer og skaper oversikt.

Payment-Management_16-9_2.jpg

Betalingsløsninger

En sikker betalingstjeneste i Omnikanal. Med betalingsløsninger fra PostNord Strålfors kan du enkelt la kundene bestemme – hvordan, hvor og når.

Print-solutions_16-9.jpg

Printløsninger gir fysiske produkter til presis tid

Iblant trenger kunder fysisk kommunikasjon og fysiske produkter. Våre Print Solutions-løsninger hjelper deg med alt fra dataanalyse til produksjon, distribusjon og lagerhold.